Färdiga rapporter år 2017

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 17-001 - Sondes Mejaddam
"Läromedelsanalys i Naturkunskap 1a1 - Analys av sex- och samlevnadskapitlen"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 17-001

IBG-LP 17-002 - Michaela Lindgren
"Att vara eller icke vara moraltant, det är frågan - En studie hur undervisningen om beroendeframkallande substanser ser ut i naturkunskap"
Handledare: Elisabeth Långström                                                                                    
Arbete IBG-LP 17-002

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23