Färdiga rapporter år 2016

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 16-001 - Malin Ekman
"Undervisning i autentisk miljö - Skillnader i mängd utomhusundervisning, studiebesök och besökande som kommer till skolor och håller i undervisning"
Handledare: Brita Svensson
Arbete IBG-LP 16-001

IBG-LP 16-002 - Karin Söderlund
"Sexualundervisning inom ämnet naturkunskap på gymnasieskolan - En jämförande studie"
Handledare: Ronny Alexandersson                                                                                    Arbete IBG-LP 16-002
 

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23