Färdiga rapporter år 2014

Examensarbeten utförda i IBG:s regi.

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 14-001 - Thomas Karlsson
"Gymnasieelevers kunskap om kostens påverkan på miljön"
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 14-001

IBG-LP 14-002 - Maria Carlander
"Problemskapare, offer och aktörer - En normkritisk granskning av hur Hållbar utveckling presenteras i läroböcker för Naturkunskap 1b"
Handledare: Mikael Niva
Arbete IBG-LP 14-002

IBG-LP 14-003 - Maria Ångman
"Ekologikunskaper hos blivande gymnasieelever - Skillnader i kunskapen hos sökanden till högskoleförberedande och yrkesförberedande program"
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 14-003

IBG-LP 14-004 - Jonas Öhman
"Klimatkunskap och naturkunskap - En flervalsundersökning av svenska tredjeårselever"
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 14-004

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23