Färdiga rapporter år 2013

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 13-001 – Tina Thorsell
"Laborationssäkerhet - Lärares uppfattningar och förhållningssätt" 
Handledare: Emma Johansson
Arbete IBG-LP 13-001

IBG-LP 13-002 - Veronica Andersson
"Sexualkunskapens utformning i läroböckerna - En textanalys av läroböcker kopplat till Lpf94 och GY-11 med inriktning på att undersöka hur sex och samlevnadsinnehållet är kopplat till de nya kursmålen"
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 13-002

IBG-LP 13-003 - Josefin Högström
"Lärande och undervisning utomhus - Elever och lärares uppfattning om fältundervisning inom ämnet biologi på gymnasieskolan"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 13-003

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23