Färdiga rapporter år 2012

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 12-001 – Jenny Sandin
"Naturskolors verksamhet - Om naturskolepedagogernas beskrivningar och besökande lärares förväntningar" 
Handledare: Bert Eriksson och Mikael Niva
Arbete IBG-LP 12-001

IBG-LP 12-002 - Henrik Gustafsson Sundberg
"Det är ju bara en vulkan! - Elevers tankar om naturkatastrofer, nu och i framtiden"
Handledare: Magnus Hellqvist
Arbete IBG-LP 12-002

IBG-LP 12-003 - Cecilia Flodqvist
"Genetik - Elevers förståelse för vissa begrepp inom genetik på gymnasiet"
Handledare: Robert Ekblom
Arbete IBG-LP 12-003

IBG-LP 12-004 - Rebecka Janzon
"Undervisning om hållbar utveckling i gymnasieskolan - En studie ur lärarperspektiv"
Handledare: Mikael Niva
Arbete IBG-LP 12-004

IBG-LP 12-005 - Kim Dollevoet
"Vad vill elever ha undervisning om inom sexualitet och relationer? - En enkätstudie med gymnasieelever om deras önskemål inom ämnet Naturkunskap 1a1 samt 1b"
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 12-005

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23