Färdiga rapporter år 2009

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 09-001 – Per Ekstrand
"Växthuseffekten i läromedel - En läromedelsanalys hur växthuseffekt behandlas från 1970-talet till idag" 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 09-001

IBG-LP 09-002 – Jessica Svensson
"Elevers artkunskaper i årskurs 6 - Vilken betydelse har skolans närmiljö och elevens kön?" 
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 09-002

IBG-LP 09-003 – Catrin Grundfelt
"Samarbete mellan naturkunskapslärare och karaktärsämneslärare - Förutsättningar och motsättningar" 
Handledare: Ingela Frost
Arbete IBG-LP 09-003

IBG-LP 09-004 – Martin Hagelin
"Ungdomars attityd och erfarenhet av alkohol - En enkätstudie i grundskolan" 
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 09-004

IBG-LP 09-005 – Anna Johansson
"I väntan på sex- och samlevnadsundervisning - Elevers möjligheter till sexualundervisning på gymnasieskolan, 8 intervjuade gymnasierektorer och läromedelsanalys" 
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 09-005

IBG-LP 09-006 – Therese Persdotter
"Utomhusundervisning i NO - En jämförelse mellan lärares och elevers syn på utomhusundervisningens omfattning, syfte och måluppfyllelse I dagsläget och idealt" 
Handledare: Tobias Jakobsson och Ingela Frost
Arbete IBG-LP 09-006

IBG-LP 09-007 – Caroline Brink
"Läromedel och miljöundervisning - en studie av läroböcker i kemi samt kemilärares attityder till miljöundervisning i kemi" 
Handledare: Mats Svensson
Arbete IBG-LP 09-007

IBG-LP 09-008 – Pia Larsson
"Metoder i undervisningen - En jämförelse mellan nya och erfarna lärare" 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 09-008

IBG-LP 09-009 – Martin Larsson
"Elevers svårigheter inom genetiken - En undersökning om elevers genetikkunskaper i olika åldrar" 
Handledare: Per Erixon
Arbete IBG-LP 09-009

IBG-LP 09-010 – Malin Sköldebrand
"Behovsanalys av projektet TekNO- ett projekt som ska öka intresset för naturvetenskap, matematik och teknik" 
Handledare: Mikael Niva
Arbete IBG-LP 09-010

IBG-LP 09-011 – Simon Rosenkvist
"Naturmedvetenskap - Att utarbeta en fungerande fältstudie om skräp i skolans närmiljö" 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 09-011

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23