Färdiga rapporter år 2008

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 08-001 – Anna Lindkvist
"Behov eller slump, vad ger nya egenskaper? En studie om gymnasieelevers förståelse av evolutionsteorin" 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 08-001

IBG-LP 08-002 – Malin Boström
"Gymnasielärares arbetsmetoder i naturkunskap. En likvärdig utbildning för alla?" 
Handledare: Ingela Frost
Arbete IBG-LP 08-002

IBG-LP 08-003 – Ann-Katrin Lundmark
"Biologiintresset i grundskolans senare år - ur ett genusperspektiv" 
Handledare: Claes Holmgren
Arbete IBG-LP 08-003

IBG-LP 08-004 – Anna Thomasdotter
"Inlärningsstilar hos elever - betydelsen av varierad biologiundervisning" 
Handledare: Mikael Niva
Arbete IBG-LP 08-004

IBG-LP 08-005 – Karin Henriksson
"Könets betydelse i naturvetenskaplig undervisning - En studie av fem gymnasielärares åsikter och agerande utifrån ett genusperspektiv" 
Handledare: Karin Lindström
Arbete IBG-LP 08-005

IBG-LP 08-006 – Josefin Eklund
"Utbildning för hållbar utveckling? - Naturkunskapslärares beskrivningar av sin undervisning" 
Handledare: Ingela Frost
Arbete IBG-LP 08-006

IBG-LP 08-007 – Agneta Håkansson
"Undersökning av verksamheten på en naturskola - Vad är naturskolepedagogens tanke och hur ser de besökande lärarna på verksamheten" 
Handledare: Henrik Viberg
Arbete IBG-LP 08-007

IBG-LP 08-008 – Frida Backman
"Hur förändras synen på aids efter en studieresa till Sydafrika? - En studie av gymnasieelever före och efter en resa till ett svårt drabbat land" 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 08-008

IBG-LP 08-009 – Elin Wallqvist
"För att lära på riktigt måste man lära sig genom hjärtat - Samhällsvetarelevers tankar kring naturkunskap " 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 08-009

IBG-LP 08-010 – Kristian Björnberg
"Hur mycket och varför? Om mängden utomhusundervisning på kursen Naturkunskap A på svenska gymnasier" 
Handledare: Mats Svensson
Arbete IBG-LP 08-010

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23