Färdiga rapporter år 2007

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 07-001 – Anna Ivarsson, Lisa Ranudd och Janina Sundström 
"Vad tycker elever om naturvetenskap? En studie gällande elevers inställning, föräldrarnas utbildningsnivå och könsskillnader" 
Handledare: Mikael Niva
Arbete IBG-LP 07-001

IBG-LP 07-002 – Sofie Leijon
"Sex- och samlevnadsundervisning - En studie om elevers efterfrågan" 
Handledare: Ingela Frost
Arbete IBG-LP 07-002

IBG-LP 07-003 – Jenny Olander
"Beräkningar i kemi - Vilken roll spelar de på gymnasienivå? " 
Handledare: Mikael Winberg, Umeå
Arbete IBG-LP 07-003

IBG-LP 07-004 – Per Holmström och Hanna Åkesson 
"Gener, DNA och kromosomer – ser elever något samband? En studie om elevers förståelse för, och samband mellan olika begrepp inom genetiken" 
Handledare: Ronny Alexandersson och Emil Nilsson
Arbete IBG-LP 07-004

IBG-LP 07-005 – Maja-Lina Grindeland
"Skräddaren – ett ämnesövergripande tema i NO. En utvärdering av elevers inställning till att arbeta med ämnesövergripande teman i NO " 
Handledare: Ingela Frost och Emil Nilsson
Arbete IBG-LP 07-005

IBG-LP 07-006 – Lottie Landberg och Elisa Lundin 
"Utomhuspedagogik i kemi, fysik, teknik och matematik - Erfarenheter och litteraturstudier " 
Handledare: Ingela Frost
Arbete IBG-LP 07-006

IBG-LP 07-007 – Jenny Edström
"Begreppsuppfattning i kemi - gymnasieelevers uppfattningar om begreppen: massa, molmassa och substansmängd" 
Handledare: Jan Alsins
Arbete IBG-LP 07-007

IBG-LP 07-008 – Annelie Wallin
"Kemiska oxidationsreaktioner - en studie över begreppsuppfattning om kemiska reaktioner hos gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet" 
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 07-008

IBG-LP 07-009 – Cecilia Waxegård
"Hållbar utveckling - gymnasielärares attityder och fortbildningsbehov" 
Handledare: Ingela Frost
Arbete IBG-LP 07-009

IBG-LP 07-010 – Jenny Granqvist och Nina Schönke 
"Ungdomars kunskaper om alkohol - en studie om sambandet mellan elevers alkoholvanor och deras kunskaper om alkoholens fysiologiska effekter" 
Handledare: Claes Holmgren
Arbete IBG-LP 07-010

IBG-LP 07-011 – Mohamoud Mohamoud Sh. Noor 
"Laborativt arbete i fysik på gymnasiet - lärarnas mål och elevernas lärande" 
Handledare: Staffan Andersson
Arbete IBG-LP 07-011

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23