Instruktioner för framsida

Alla examensarbeten som utförs inom kandidat- och masterprogrammet i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet skall ha ett gemensamt utseende i linje med universitetets grafiska profil. Med hjälp av ett webbformulär länkat från vår hemsida skapar du själv en framsida till rapporten i pdf-format. Framsidan innehåller Uppsala universitets logotyp och de typsnitt som ingår i universitetets profil.

Du väljer själv om du vill förse framsidan med en bild. Den populärvetenskapliga sammanfattningen läggs ut på www.ibg.uu.se och den ska därför lämnas in som pdf-fil. Pdf -filer har många fördelar, bl.a. att dokumentets layout bevaras, risken för virusspridning är låg, och de kan läsas med gratis programvara.

1. Skapa och spara framsida

Beroende på vilket examensarbete du skriver så följer du en av följande länkar:

I webbformuläret (länkat ovan) fyller du i uppgifterna som ska stå på din förstasida:
Exjobbstitel: Titeln på ditt ex-jobb.
Underrubrik: (Om sådan finns)
Ditt namn: Ditt namn
Termin: Den termin då arbetet utfördes
År: Det år då arbetet utfördes

Fyll i alla uppgifter och välj vilket språk framsidan ska ha (än så länge bara svenska). Observera att det kommer att stå både ”Degree project in Biology” och ”Examensarbete i biologi”, oavsett om du väljer svenska eller engelska.

Du väljer själv om du vill illustrera framsidan med en bild. OBS! Eftersom uppsatserna läggs ut på nätet får illustrationsmaterial som hämtats ur en publicerad källa (tryckt eller digital) endast tas med i examensarbetet om du har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. I annat fall måste bilden ersättas med egenproducerat material eller tas bort helt. Bilden måste vara i formatet jpg för att kunna laddas upp. Bilden på sidan kan som störst vara 120 mm bred och 80 mm hög. Bilder som är för stora kommer att förminskas automatiskt. När du klickar ”Hämta hem” genereras en pdf-fil med de uppgifter som du har matat in. Spara filen på din dator.

Om det uppstår problem när du ska använda mallen, gå igenom följande punkter:

  •  Man måste skriva in sina detaljer (inte använda copy/paste) annars får man med osynliga formateringstecken som ställer till det
  • Om man klistrar in en för stor bild fungerar det inte (max ca 1.2 MB)
  • Använd jpeg-formatet för bild
  • Inställningarna i Adobe Reader som beskrivs på sidan för framsidan måste vara korrekta
  • Just nu fungerar Firefox eller Safari bäst (förutom att Safari inte kan kursivera). Använd inte Internet Explorer!
  • Vissa ovanliga tecken fungerar helt enkelt inte (t.ex. Ω α β γ é ë)

Om det är den sista punkten som är problemet måste du skicka alla data som ska fyllas i till oss så hjälper vi till. Om inte stegen ovan hjälper så kan du också skicka till oss. Kontakta din koordinator eller Johan Edin, e-post johan.edin@ibg.uu.se för hjälp.

Vi arbetar på ett bättre formulär till framsidorna.

2. Konvertera ditt examensarbete till pdf-format och montera framsidan

Skapa först en pdf-fil av hela ditt arbete (utan framsida), och infoga sedan framsidan som du skapade med webbformuläret. Det går att spara som pdf i Word. För att montera in framsidan kan du ta hjälp av webbsidan PDF merge eller någon annan motsvarande sida.

Spara den kompletta filen!

3. Lämna in

Den färdiga rapporten och den populärvetenskapliga sammanfattningen skickas som pdf-filer till examinatorn, via e-post eller på CD-skiva. Båda filerna kommer sedan att publiceras på IBG:s hemsida. (Undantag kan göras för sekretessbelagda examensarbeten).

Senast uppdaterad: 2024-01-16