Lärarexamen

Om du ska bli lärare på förskolan och inom grundskolans tidiga år så måste du ha 210 hp varav 90 hp AUO. Läs mer om vilka specifika kurser som krävs för behörighet att undervisa inom olika ämnen på universitets centrala utbildningssida för Grundlärarprogrammet

Ska du undervisa inom grundskolans senare år eller på gymnasiet så är vägen något längre, och då kommer din examen att innehålla 270 hp varav 90 hp AUO. Läs mer om vilka specifika kurser som krävs för behörighet att undervisa inom olika ämnen nedan.

Ämneslärarprogrammet för åk 7-9

Ämneslärarprogrammet för gymnasiet

Kompletterande lärarutbildning

Om du redan har en kandidatexamen i biologi är det möjligt att vidareutbilda sig till lärare genom att läsa kompletterande lärarutbildning. Då kan du bli lärare i grundskolans senare år och på gymnasiet. Det är vissa skillnader i kraven för att ta ut examen beroende på om du vill bli lärare i gymnasiet eller ej.

För att ta ut en examen med inriktning mot grundskolans senare år så måste du förutom en kandidatexamen även ha 90 hp i biologi.
Vill du ta ut en examen med inriktning mot gymnasiet så krävs det ytterligare ett ämne (valfritt) som du har 90 hp i.

För att sedan bli lärare krävs det sedan även att du har motsvarande Svenska B/Svenska som andraspråk B samt Engelska A från svenskt gymnasium.

Behåll kontakten med Uppsala universitet

Bara för att du blir klar och tar ut din examen måste inte all koppling till universitetet och din tid här klippas bort! Uppsala universitet behåller gärna kontakten med sina gamla studenter (alumner) och det gör också IBG.

Genom Alumndatabasen är det möjligt att behålla kopplingen till universitetet och på precis den nivå nivå du själv önskar. Skulle det vara roligt att komma tillbaka och träffa gamla kursare? Kanske hålla en kortare presentation om vad du gör nu eller hur du kom dit för de som studerar nu? Uppleva en sittning igen?

Oavsett vilket så rekommenderas att du går in på Alumndatabasen och registrerar dig. Där kan du bland annat gå med i olika föreningar och nätverk som du varit aktiv i som student, från nationerna till BÄR och X-sektionen med flera.

Uppsala universitets alumnsidor

Examensceremoni

Examensceremoni

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anordnar varje höst en examensceremoni för fakultetens nyutexaminerade studenter. Den vänder sig till fakultetens alla studenter på grundnivå och avancerad nivå (för masterstudenter anordnas också en särskild examensceremoni på våren). Ceremonin äger rum i Universitetsaulan och följs av en fest på nation anordnad av Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

Årets ceremoni äger rum den 24:e oktober 2015 klockan 13.30.

För att få delta i examensceremonin måste du ha erhållit din examen senast vid anmälningstidens utgång (den 1 oktober).

Ceremonin är öppen för alla som vill komma och titta.

Information in English:

Each fall, The Faculty of Science and Technology organizes a graduation ceremony for the graduates. To attend the ceremony you need to have your graduation at the time of your notification. The ceremony will be in Swedish.  A Closing Ceremony especially for International Master Students is being held every year in the beginning of June.

Äldre utbildningar

Om du ska bli lärare på förskolan och inom grundskolans tidiga år så måste du ha 140 p (210 hp) varav 60 p (90 hp) AUO. Läs mer om vilka specifika kurser som krävs för behörighet att undervisa inom olika ämnen på universitets centrala utbildningssida för Grundlärarprogrammet.

Ska du undervisa inom grundskolans senare år eller på gymnasiet så är vägen något längre, och då kommer din examen att innehålla 180 p (270 hp) varav 60 p (90 hp) AUO. Läs mer om vilka specifika kurser som krävs för behörighet att undervisa inom olika ämnen genom att klicka nedan.

Ämneslärarprogrammet för åk 7-9

Ämneslärarprogrammet för gymnasiet

Senast uppdaterad: 2022-12-15