Färdiga rapporter 2018

BIO-Kand 18:002 - Najmaldin Lina
"Varför E. coli orsakar infektion i tarmen"
Populärvetenskaplig sammanfattning  • Arbetet

BIO-Kand 18:003 - Åkerström Justina
"Vad är den bakomliggande mekanismen till Friedreich ataxia och kan vi utveckla en mer effektiv behandling?"
Populärvetenskaplig sammanfattning  • Arbetet

BIO-Kand 18:004 - Larsson Malmqvist Emma
"Can stress cause the thyroid disease Hypothyroidism?"
Populärvetenskaplig sammanfattning  • Arbetet

BIO-Kand 18:005 - Larsson Therese
"Hur påverkar antidepressiva läkemedel hjärnan?"
Populärvetenskaplig sammanfattning  • Arbetet

BIO-Kand 18:006 - Wallin Paul
"Hur kan joniserande strålning inducera cancer?"
Populärvetenskaplig sammanfattning  • Arbetet

BIO-Kand 18:007 - Nordin Sofia
"Uppkomst och spridning av streptomycinresistens hos bakterier"
Populärvetenskaplig sammanfattning  • Arbetet

BIO-Kand 18:008 - Björk Victor
"Senolytika- Vilken roll spelar senescenta celler i uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar och hur kan deelimineras?"
Populärvetenskaplig sammanfattning  • Arbetet

BIO-Kand 18:009 - Malmsjö Victor
"Nanocarriers, the drug delivery from a science fiction movie"
Populärvetenskaplig sammanfattning  • Arbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18