Färdiga rapporter 2017

BIO-Kand 17:002 – Widstrand Johanna
"Vindkraftens effekter på fladdermöss"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:003 – Puranen Vasilakis Mikaela
"Plastavfall i marina miljöer och dess konsekvenser för den oäkta karettsköldpaddan (Caretta caretta)"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:004 – Greijer Björn
"Användning och möjligheter för bakteriofagterapi"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:005 – Carlsson Titus
"Parakvat och Parkinsons sjukdom"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:006 – Ekman Elin
"CAR T-celler - vägen mot en målinriktad cancerterapi"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:007 – Alexandersson Frida
"Klimatförändringars påverkan på havssköldpaddor"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:008 – Börjeson Hanna
"Tyrosinkinasinhibitorer i dagens cancerterapi"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:009 – Hamberg Linnéa
"Autoimmunitet - när immunförsvaret blir sin egen värsta fiende"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:010 – Sörenby Zara
"Hur kommer bakteriofager påverka antibiotikaresistens?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:011 – Henriksson Olle
"Invasiva främmande arter - framtida hot mot biologisk mångfald"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:012 – Engzell Anna
"Bisfenol A - mekanismerna bakom dess toxicitet"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:013 – Vickberg Karin
"Bakteriofager och antibakteriella peptider som ersättning till antibiotika"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:014 – Berg Miranda
"Humanpatogena stickmyggsspecifika virus. Deras utbredning och virulensfaktorer"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:015 – Görgülü Akif
"Systemiska och cellulära begränsningar med in vivo RNAi behandling och utveckling av siRNA vektorer i terapeutiskt syfte"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:018 – Holm Rebecca
"Prolaktinom, en av de vanligaste hypofystumörerna"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:019 – Hofstedt Erik
"Hur påverkar centrala nervsystemet din förmåga att prestera?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:020 – Landström Ellinor
"Hur transporteras prokollagen genom golgiapparaten?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:022 – Pettersson Josefine
"Hur får vi potatis resistent mot Phytophthora infestans?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:024 – Thörn Filip
"Disruptiv selektion för parningssystem inom benfisken Kryptolebias marmoratus"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:025 – Khammari Mariam
"Kan Toxoplasma gondii förslava sina värdar till sin fördel?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:026 – Mohamud Hassan Ebyon
"Hur kan CRISPR användas inom mänsklig genterapi"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:027 – Haars Jonathan
"Evolutionära anpassningar till hög altitud hos människor"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:028 – Bergklint, Josefin
"Påverkan av en hög- och lågkolhydratkost på glukosupptaget hos individer med Alzheimers sjukdom"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:029 – Granström, Susanna
"Framtiden för behandlingar av Alzheimers sjukdom"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:030 – Hansson, Hanna
"Hur kan musik användas för att hjälpa strokepatiener?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:031 – Haratourian, Anastasia
"Genetiken bakom ALS epidemiologin - en jämförande studie av olika genmutationer associerade med ALS"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:032 – Hedin, Johanna
"Vad är den bakomliggande mekanismen till Schizofreni och kan vi effektivisera behandlingen?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:033 – Kamali, Yannick
"Toxiner i den svarta mambans (Dendroaspis polylepis) gift"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:034 – Ljungberg Mårten
"Nyupptäckta försvarssystem mot fager: mekanismer, funktioner och möjliga utvecklingar"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:035 – Csiki Kriztina
"Kastsystem som bisyssla Eusocialitet hos honungsbin (A. Mellifera)"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:036 – Hellkvist, Emma
"Sagan om bäverns återkomst - Effekter på miljö och biologisk mångfald"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:037 – Henriksson, Emil
"Klimatförändringens påverkan på den boreala skogen"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:038 – Nyström, Marcus
"Den globala uppvärmningens påverkan på spridning av vektorspridda sjukdomar i Europa"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:039 – Bublic Stefan
"Vilken roll har miR-302 i humana embryonala och inducerade pluripotenta stamceller?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:040 – Forsskåhl Sophia
"Hur är Th17-celler involverade i patogenesen i multipel skleros?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:041 – Viman Carolina
"CRISPR/Cas9: funktion och bakteriofagernas samevolution"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:042 – Johansson Alexandra
"Ekolokaliseringens komplexa värld - uppbyggnad och funktion hos de vattenlevande däggdjuren delfinerna (Delphinindae)"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:043 – Fernberg Jenny
"Mjölkdrickande och hälsa - kopplingar till förtidigt åldrande och neurodegenerativa sjukdomar"
Populärvetenskaplig sammanfattning

BIO-Kand 17:044 – Andersson Emil
"En myra som inte finns? Problem med de biologiska begreppen liv, art och kön"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:048 – Han Yuxin
"Luftföroreningar som finns i smog och deras korrelation med astma"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:049 – Morén, James Oliver
"Magtarmens mikrobiota och dess koppling till kost och övervikt"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:051 – Simu, Alice
"Okulokutan albinism - är upptäckten av ett läkemedel nära?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:052 – Ólafsdóttir, Svanhildur
"Virala vs. Icke-virala metoder iin vivogenterapi"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:057 – Isolehto Ida
"CRISPR/Cpf1 - Vårt nästa stora verktyg för genmanipulationer?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 17:058 - Vigert Emil
"Oxiderandet av levande vävnad, dess förebyggande och reverserande"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 17:060 - Lüning Karl
"Användning av mikroorganismer med förmåga att bryta ned nikotin: Åtgärder mot skadligt nikotinavfall"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 17:062 - Wottle Blomberg Lilly
"Påverkar tarmflorans mikroorganismer utvecklingen av allergier?"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18