Färdiga rapporter 2015

BIO-Kand 15:052 - Svanholm Anneli
"Pollinatörers roll för reproduktiv isolering hos  sexuellt vilseledande växter"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:051 - Nilsson Caroline
"Myskoxe-bevarande i Sverige"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:050 - Bergström Pauline
"Den västerländska dieten bidrar till att stimulera tarmens mikrober att inducera kroniska tarminflammationer "
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:047 - Kestran Cassandra
"Stamceller en bättre behandlingsmetod i kampen mot diabetes"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:046 - Gyllenram Veronica
"SiRNA ger hopp om framtiden för patienter med sällsynta sjukdomar"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:045 - Wester Joakim
"Giftighet hos pilgiftsgrodor (Dendrobatidae)"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:044 - Nylander Nike
"Bevarandet av den nordamerikanska puman – en framgångsrik historia?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:043 - Gunnarsson Stefan
"Kan vi utvidga botulinumneurotoxinets kliniska användningsområden med hjälp av proteinteknik?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:042 - Bylund Rebecca
"Honungsbin i Urbana Miljöer? – Möjligheter och Hinder"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:041 - Andersson Hanna
"Mårdhundens förstärkandeeffekt vid ett utbrott av rabies i rödräv"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:040 - Almkvist Sofia
" Varför har inte den skandinaviska fjällrävspopulationen återhämtat sig sedan kraschen i början av 1900-talet?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:039 - Ylikiiskilä Nils Ola
"Den partiella migrationen bland fiskar"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:038 - Lindström Linn
"Inaveln i den Skandinaviska vargpopulationen"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:037 - Kozma Albin
"Mangrovesystem och dess påverkan av räkindustrin"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:036 - Johansson Erik
"Hur påverkas migrerande fiskar av vattenkraft och dammar?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:035 - Bladh Alexander
"Är en neurobiologisk förklaring på Attention Deficit Hyperactivity Disorder möjlig?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:034 - Bergström Andreas
"Kan bioackumuleringen av kvicksilver påverkas hos fisk?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:033 - Von Knorring Sofie
"Utredning av migrerande fjärilars anpassningar och hur klimatförändringen påverkar dessa"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:032 - Östholm Emil
"Spridningen av ebolavirus i Afrika - en översiktsstudie"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:031 - Wanderoy Simone
"Empati och effekten av ett dysfunktionellt spegelneuronsystem"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:030 - Sjöberg Sofia
"Med vilka mekanismer kan bromerade flamskyddsmedel påverka hjärnans utveckling?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:029 - Löf Arvid
"Hur påverkas fåglar av klimatförändringar?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:028 - Karlsson Erik
"Ögonens inverkan på hoppspindlar och hur detta reflekteras i form av beteende och kognition"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:027 - Johansson Anton
"Betydelsen av genetisk variation inom ex situ bevarande"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:026 - Hammare Annie
"Skogsbrukets inverkan på lavars (Lichens) artmångfald"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:025 - Elgh Erik
"Pterosauriernas evolution och levnad - en jämförande studie"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:024 - Dahlén Helena
"Verkan av demetylerande ämnen vid cancerbehandling"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:023 - Böhme Cecilia
" Har även en välanpassad rovfågel svårt att klara sig i städer?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:022 - Björk Philippa
"Hur påverkar vindkraft djurlivet?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:021 - Nordin Sara
"Ärftlig bröstcancer - Hur bröstcancergenerna 1 och 2 påverkar reparationen av skadat DNA"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:020 - Löfgren Hanna
"Hur är östrogen kopplat till systemisk lupus  erythematosus (SLE)?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:019 - Wickander Niklas
"Frilevande fotobionters återkolonisering av mykobionter från sporspridande lavar"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:018 - Rimfors Sabina
"Kan ökad användning av syntetiskt nanosilver vara en potentiell fara för mikrobiella samhällen i mark?"
Populärvetenskaplig sammanfattning Arbetet

BIO-Kand 15:015 - Wigge Gunnar
"Skogsbränders påverkan på det boreala ekosystemet - Med inriktning på brandinsekter"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:014 - Holmberg Kristina
"Gott eller äckligt - bara en smaksak?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:013 - Høiem Therese
"Kan däggdjurs diet och fysisk inaktivitet epigenetiskt påverka förekomsten av diabetes typ två?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:012 – William Ondusye
"Malariaparasitens resistens mot läkemedel"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:011 – Elin Ljunggren
"Havsförsurningens påverkan på sjöborrar -utveckling, tillväxt och överlevnad"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:010 – Olivia Orback
"Humlans födosök i massblommande odlingslandskap"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:008 – Aleksander Milenkovic
"Luktsinnets påverkan på människans val av partner"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:007 – Moa Axelsson
"Prenatal alkoholexponering påverkar minne och inlärning"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:006 – Ingrid Lekberg
"Naturliga och syntetiska östrogener i avloppsvatten kräver uppdaterade reningsmetoder"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:005 – Isac Söderlund
"Pyretroiders påverkan på kräftdjuret Gammarus pulex"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:004 – Greta Nilén
"Båtbottenfärger och mekanismerna bakom infertila snäckpopulationer"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:003 – Marie Bengtsson
"Kan cykliska fluktuationer hos lämmelpopulationer drivas av växtinteraktioner i enlighet med EEH-modellen?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

BIO-Kand 15:002 – Henrik Karlsson
"Medicinsk behandling av medfödd benskörhet"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18