Färdiga rapporter vårterminen 2013

BIO-Kand 13:051 – Dardan Konjusha
"Framställning av mänskliga organ" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:048 – Malin Undin
"Är invasiva växtarter ett hot mot Sveriges fjällvärld?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:047 – Max Persson
"Farorna med ftalater och hur de används i dagens Sverige" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:046 – Anna Mentor
"Nonylfenol - ett hormonstörande ämnes effekt på benfisk" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:043 – Daniel Goedkoop
"Renens domesticering och ursprung" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:041 – Johannes Van den Weghe
"Struktur, funktion och medicinska tillämpningar av giftet hos den indiska kobran (Naja naja)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:040 – Johannes Pohl
"I plastbergets botten: mikroorganismernas roll för tillverkning och nedbrytning av plaster." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:038 – Johanna Bergman
"Påverkas fiskars beteende av akustiska störningar från havsbaserade vindkraftverk?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:037 – Julia Jonsson
"Kan fjällräven, Alopex lagopus, överleva ett varmare klimat i Sverige?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:036 – Jessica Keränen
"Restaurering av rikkärr. En långsiktig återhämtning av deras flora." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:035 – Marianne Balck
"Utgör användning av p-piller ett hot mot livskraftiga grodpopulationer? Etinylöstradiols och levonorgestrels effekter hos arterna Xenopus leavis, Xenopus tropicalis och Rana temporaria." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:034 – Benjamin Gustafsson Narvall
"Ett hav av plast - Marina plasters mekaniska och kemiska egenskapers långsiktiga påverkan på albatrosser." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:033 – Erika Gustafsson
"Etinylöstradiol medför feminiserande effekt på hanlig fisk som kan leda till populationskollaps." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:032 – Anna Runsö
"Hur påverkar fysisk aktivitet ADHD-symtom? - Fokus på dopaminsystemet." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:031 – Miriam Rubin
"Hotbilden mot den svenska gölgrodan, Rana lessonae - och vilka åtgärder som finns." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:030 – Malin Pettersson
"Hur den ketogena dieten påverkar hjärnan." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:029 – Hampus Petrén
"Klimatförändringar, växter och pollinatörer - ekologiska konsekvenser av en varmare planet?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:028 – Linda Petersson
"Aspens (Populus tremula) roll för biodiversitet av epifytiska lavar i boreala ekosystem." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:027 – Jessica Lagerlöf
"Hormoners inverkan på män och kvinnors föräldrabeteende." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:026 – Frida Karlsson
"Förutsättningar för mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) i Asien och Europa." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:025 – Lovisa Dück
"Ekologiska och ekonomiska konsekvenser av vildsvinens (Sus scrofa) återetablering i Sverige" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:024 – David Brobäck
"Skapar vägkanter nya möjligheter för ängsfloran?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:023 – Rebecka Andersson
"Ekosystemeffekter av lodjur, Lynx lynx - Hur kan återkoloniseringen av lodjur påverka Ålands ekosystem?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:020 – Henrik Toresson
"Kalla fakta om hypotermi - Fysiologi och överlevnad under kyliga förhållanden." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:018 – Linda Holmer
"Ett Annorlunda Solningsbeteende  - grön svavelbakteries fotosyntes." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:017 – Karin Hedin
"Probiotika - Lösningen på Antibiotikarelaterad Problematik?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:016 – Linnéa Sandell
"Genetiska metoder för att kartlägga den anatomiskt moderna människans expansion." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:015 – Ida Bernhardsson
"Torsken i Östersjön - reproduktiva anpassningar till brackvatten." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18