Färdiga rapporter vårterminen 2012

VT12-41 – Rahel Alemayehu
"Hepatitvirus och leverinflammationer." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-40 – Oskar Agstam
"Invasiva arter i marina miljöer. Spridningssätt, egenskaper och ekologiska effekter av tre arter: Caulerpa taxifolia, Mnemiopsis leidyi och Pterois volitans.
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-39 – Sofia Rydahl
"Manlig kontraception." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-38 – Sofia Hammerling
"Evolution av sociala strukturer hos samhällsbyggande Hymenoptera." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-37 – Cecilia Lundgren
"Storlom - en skygg toppredator." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-36 – Joel Lönnqvist
"Ålens försvinnande. Varför håller den europeiska ålen Anguilla anguilla på att dö ut?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-35 – Roos van der Spoel
"ABC-modellen: från meristem till blomma." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-34 – Ylva Carlsson
"DDT - från insektsgift till östrogenagonist." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-33 – Maria Johnsson
"Naturliga fiender ger biologiskt växtskydd i hållbara odlingssystem." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-32 – Kristoffer Forshufvud
"Ekosystemtjänsternas Paradox: Biofysiskt ovärderliga men ekonomiskt värdelösa. Kan en ny disciplin minska diskrepansen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-31 – Anna Sundberg
"Trofiska kaskader: Hur ålgräsängar och fiskpopulationer påverkar varandra" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-30 – Olof Vadell
"Genetiska sjukdomar hos Canislupus familiaris till följd av avel på populära fenotyper" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-29 – Isabella Toll
"Bisfenol A – Ett hot att ta på allvar?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-28 – Katja Södergren
"Den mystiska smittan från Afrikas djungel. HIV – biologin bakom ett komplext immunbristvirus" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-27 – Karin Norlin
"Framtidens gröna städer; en plats för mer biodiversitet?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-26 – Elin Nannstedt
"Köttproduktionens påverkan på miljön" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-25 – Annica Lundgren Neumüller
"Hur överlever blågrönalgerna i Östersjön?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning• Arbetet

VT12-24 – Per Lundberg
"Ett stabilt ekosystem i en föränderlig miljö – Klimatförändringens påverkan på ombrotrofiska myrar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-23 – Kagendo Kubai
"Genetiska markörer för aggressivt beteende hos människor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-22 – David Kosek
"Det mänskliga språkets genetiska evolution" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-21 – Linn Holmstedt
"Ekologiska effekter av ljusföroreningar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-20 – Henrik Hallgren
"Den vuxna hjärnans plasticitet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-19 – Anna Gellerbring
"Fobi ur ett neurobiologiskt perspektiv – endast en oproportionellt stor rädsla?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-18 – Joanna Fahlén
"Minskning av ejder (Somateria mollissima) i Östersjön" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-17 – Adam Ekholm
"Den biologiska mångfalden i skogen -något som är på väg att försvinna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-16 – Simon Eckerström Liedholm
"Cannabis effekter på utvecklingen av det centrala nervsystemet under puberteten" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-15 – Linus Carlsson Forslund
"Pyretroider, en fara för miljö och människor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-14 – Matilda Björk
"Alkoholism – Alkoholens påverkan på hjärnan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-13 – Carl Lehto
"Global nedgång av migrerande fåglar. Vart tar flyttfåglarna vägen?"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

VT12-12 – Marzieh Shirali
"CD23 och dess påverkan på allergier"
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

VT12-11 – Fredrik Tegnér
"Små grodor med komplexa egenskaper"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-10 – Martin Larsson
"Själviska gener och deras osjälviska effekter"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-09 – Emmy Borgmästars
"Framsteg för nya läkemedel mot livmoderhalscancer"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-08 – Kristina Gawelin
"Är  prionproteiner lamarckistiska element?"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-07 – Jens Berndtsson
"Inducerbara pluripotenta stamceller - tekniken som skall kringgå stamcellsdebatten och lägga grund för mirakelmediciner"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-06 – Annabelle Eriksson
"Konstruerade våtmarker - effektiva näringsupptagare?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-05 – Emelie Geijstedt
"Vargen dör av depression – en svensk konflikt" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-04 – Helen Kahsay
"BRCA1 - från  cellreglering till bröstcancer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-03 – Elin Nygård
"DNA-analyser av brottsbevis inom polisen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-02 – Einar Birnir Ólafsson
"Nervtransmittordrivna Immunceller - Hur Gammaaminosmörsyra, Glutamat och Acetylkolin påverkar T - celler" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT12-01 – Oskar Idås
"Insulininducerad signalväg till glukosupptag och diabetes typ 2" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Färdiga rapporter höstterminen 2012

BIO-Kand 13:012 – Emma Högberg
"Genterapi- En studie av genterapins användningsområden och potential som läkemedel." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:011 – Magnus Andréasson
"Dictyostelium discoideum på makro- och mikronivå." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:010 – Frida Wennerholm
"Det var en gång en spor - Bacillus anthracis, från mikroorganism till biologiskt vapen." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:007 – Linnea Blomberg
"Är antibiotikaresistens hos Mycobacterium tuberculosis ett hot mot människan?." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:006 – Johanna Sköld
"Inducerade pluripotenta stamceller. En möjlighet för regenerativ medicin i framtiden?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:005 – Piotr Rowinski
"Bottentrålningens direkta och indirekta effekter på bottenfauna." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:004 – Gustav Pettersson
"Låglandsvisenten (Bison bonasus bonasus) tillbaka i Europa. En lyckad återintroduktion eller hotad av låg genetisk variation?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:003 – Lars Nordling
"CRISPR/cas-systemet - ett vaccinationskort för prokaryoter?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

BIO-Kand 13:002 – Jennie Jansson
"Lymfsystemets betydelse för upprätthållandet av konstant blodvolym och för försvaret mot infektioner." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18