Färdiga rapporter vårterminen 2011

VT11-13 – Annika Müllern-Aspegren
"Åtgärder för att bevara hotade amfibiepopulationer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-12 – Vytautas Rindzevicius
"Skogsbrandens process och inflytande påskogstyp och struktur" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-11 – Viktor Tsiamis
"Vatten med hormonell verkan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-10 – Bejan Aresh
"Mjölksyrafermenterande bakterier och deras användning inom yoghurtproduktion" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-09 – Maria Östman
"Drogberoende - en allvarlig sjukdom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-08 – Andreas Eriksson
"Astrobiologi – Mer än Science fiction?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-07 – Marcus Wäneskog
"Probiotics: a new miracle treatment?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-06 – Andreas Johansson
"Kräftpestens intåg i Europa" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-05 – David Forssander
"Torskens (Gadus morhua) utdöende i Västerhavet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-04 – Johan Andersson
"Har du sett några grodor på sistone?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-03 – Lina Johansson
"Är din hamburgare en tickande bomb?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-02 – Noura Alwalai
"Syfilis- ingen lätt infektion att diagnosticera" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

VT11-01 – Ingrid Asker
"DDT används fortfarande. Varför?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Färdiga rapporter höstterminen 2011

HT11-07 – Irma de la Cruz Melara
"Alkohol, cannabis och kokain i hjärnan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT11-06 – Fredrik Schubert
"Ghrelin – fakta och funktion" 
Populärvetenskaplig sammanfattning •  Arbetet

HT11-05 – Miriam Asgadome
"Addiction - the transition from using to abusing" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT11-04 – Maria Ingmar
"Vem vill äta giftig fisk?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT11-03 – Charlotta Öhnfeldt
"Hur förvaltar Sverige brunbjörn, järv, lodjur och varg?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet 

HT11-02 – Mikaela Lundberg
"Hoten mot valar (Cetacea) och hur deras situation kan förbättras" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT11-01 – Dennis Larsson
"The how and why on genetically modified plants" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18