Färdiga rapporter vårterminen 2009

V09-20 – Richard Havam
"Sjukdomen som leder till ett liv i mörker" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-19 – Martin Uppsten
"Lavar kan vara pionjärer på Mars" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-18 – Mia Sklenar
"Skogsbrukets påverkan på arter och landskap i Sverige. Råd för en ökad hållbarhet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-17 – Fredrik Rimsén
"Mat i magen ger lägre promillehalt" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-16 – Camilla Nyberg
"Grouse populations vary in size naturally and because of human causes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-14 – Elin Carlson
"Ökad kunskap om importerad malaria nödvändig" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-13 – Johan Svensson
"Excitotoxicitet - för mycket nervsimulering är skadligt" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-12 – Ida Netzel
"Svårdiagnostiserad sjukdom med många hypoteser och mediciner" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet • Tillstånd

V09-11 – Anna Lundin
"Smittsam cancer på Tasmanien" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet • Tillstånd

V09-10 – David Lagman
"Målsökande nervceller kopplar hjärnan rätt!" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-09 – Jonas Jilmefors
"Behov av riktlinjer för psoriasisforskning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-08 – Linda Andersson
"Leishmania, en framtida sjukdom i Sverige?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet • Tillstånd

V09-07 – Groom Alemayehu
"Embryonala stamcellers funktion" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet • Tillstånd

V09-06 – Robert Weimer
"Ekologi och modern historia för våra stora viltarter. Aspekter av interaktioner inom och mellan arter vid populationsförändringar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-05 – Irina Samokhina
"Stamceller i diabetesbehandling" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-04 – Magnus Johansson
"Verklighetens X-men: Ögonblicklig artbildning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-03 – Diana Rubene
"Kommunikation mellan nattfjärilar – kemiska signaler i mörkret" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-02 – Cecilia Åldemo
"Fästingens ekologi, beteende och utbredning: konsekvenser för fästingspridda sjukdomar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V09-01 – Ebba Willerström
"Konflikt en mellan gråsäl (Halichoerus grypus), knubbsäl (Phoca vitulina) och fiskenäring" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Färdiga rapporter höstterminen 2009

HT09-24 – Anna Norder
"Hormonstörande ämnen – ämnen i Din närhet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-23 – Halgord Abdulla Hassan
"Reglering av telomeras kan bota cancer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-22 – Sonja Buratovic
"Genomets Väktare - p53" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-21 – Ken Andersson
"Myostatin: en modulator av skelettmuskelsyntes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-20 – Karolina Wikström
"Isbjörnen - Hur påverkar människan dess överlevnad?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-19 – Johanna Wallenius
"Klimateffektens konsekvenser för däggdjur i alpina ekosystem" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-18 – Linnéa Pettersson
"DNA-vaccin" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-17 – Kajsa Linder
"Vilka faktorer påverkar blåstångens (Fucus vesiculosus) förekomst i Östersjön?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-16 – Iwa Lee
"Perfluorerade ämnens inverkan på människan och spridning i miljön" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-15 – Therese Gustafsson
"TRP-kanaler" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-14 – Johana Fernández Martínez
"Cancercellernas mekanismer för att undgå immunförsvaret" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-13 – Jenny Clasenius
"Vilken inverkan har människan på torsken (Gadus morhua) i Östersjön?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-12 – Joakim Bergström
"Degradering av mRNA kräver ett elegant samspel mellan olika proteinkomplex och faktorer samt kan vara lokaliserad till P-bodies" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-11 – Marcus Andersson
"Toxoplasma gondii. Infektion och värddjurspåverkan" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-10 – Elin Allzén
"Fetma - Självvalt beteende eller sjukdom?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-09 – Mattias Hogvall
"Valar, de vattenbaserade hovdjuren" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-08 – Elham Sadeghayobi
"Sociala beteenden hos fladdermöss" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-07 – Emilia Johansson
"Stamcellers utveckling och potential" 
Arbetet

HT09-06 – Peter Andersson
"Hoten mot bisonoxarnas fortsatta överlevnad" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-05 – Ylva Norén
"Haj längs svenska kusten" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

HT09-04 – Tobias Nilsson
"Mysteriet med abborren och gäddan är nu nära en lösning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

H09-03 – Lilja Gunnarsson
"Ängsmarker – bevarande av en onaturlig landskapstyp" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

H09-02 – Kristina Bolinder
"Slåtterängens betydelse för småfjärilar och malar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

H09-01 – Camilla Boberg
"Samarbete och sunt förnuft kan rädda den biologiska mångfalden" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18