Färdiga rapporter 2008

V08-15 – Carina von Knorring
"Metanogeners nytta och nackdel i samhället" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-14 – Viktoria Wiss
"Hur medvetna är djur?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-13 – Noora Tirkkonen
"Minnesprocesser gör oss till unika individer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-12 – Jani Rózsa
"Striden mellan könen hos vår närmaste släkting - en våldsam historia" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-11 – Lisa Praski
"Kan cancer förhindras med hjälp av en veckas antibiotikakur?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-10 – Gustava Påhlzon
"Alzheimers" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-09 – Kristina Lunnemo
"Lodjurens fiende kan rädda dess framtid" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-08 – Martin Lindstedt Mandal
"Genterapi" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-07 – Anna Knöppel
"Hur kom våra celler till?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-06 – Sanna Hedström
"Isbjörnarnas dagar är räknade" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-05 – Frida Dalin
"Stamceller ger nytt hopp till Parkinsonsjuka" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-04 – Hanna Carlberg
"Områdesskydd av marina ekosystem, hur vad och varför?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-03 – Jessica Bergman
"Med hopp om framtiden – transposoner, DNA som flyttar sig själv" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

V08-02 – Hanna Bejner
"Inte vilka däggdjur som helst - möt familjen Ursidae" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

V08-01 – Robert Aspgren
"Gråvargen: Dess biologi och beteende" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

H08-02 – Kübra Ucar
"Psykotiska sjukdomar och hjärnan. manodepressiv psykos" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

H08-01 – Frida Johnson
"Könskonflikter som bränsle för evolutionen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2021-02-18