Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi ingång för samhällsvetare

Efter den första kursen, Biovetenskap, fortsätter du på kandidatprogrammet tillsammans med de som startar programmets traditionella ingång. Detta resulterar i att du kommer att läsa grundkurser i totalt 2,5 år (av 3 år) som ger dig en stabil grund inom biologins alla fält. Du läser också kemi, matematik och statistik, som är viktiga verktyg för en biolog. Den sista terminen läser du en valfri fördjupningskurs på 15 hp och gör ett självständigt projektarbete på 15 hp, som är ett krav för att kunna ta ut kandidatexamen. Parallellt med nedanstående kurser kan du också, under dina tre år på kandidatprogrammet, läsa kursen Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi.

Här kan du hitta en grafisk presentation av kurserna. 

Kurser år 1

Period 1 - 2
Biovetenskap, 30 hp - 1BG107

Period 3
Kemins grunder och principer, 15 hp - 1KB013

Period 4
Organisk kemi I, 10 hp - 1KB410
Biokemi I, 5 hp - 1KB408
Floristik och faunistik, 10 hp (sommarkurs) - 1BG106


Kurser år 2

Period 1
Organismernas evolution och mångfald, 15 hp - 1BG100

Period 2
Molekylärbiologi och genetik, 10 hp - 1BG113
Mikroorganismers liv och interaktioner, 5 hp - 1BG114

Period 3
Matematik och statistik för biologer, 10 hp - 1MA071
Kvantitativ biologi, 5 hp - 1BG104
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Matematik och biologi (UU-60116))

Period 4
Ekologi och populationsgenetik, 15 hp - 1BG105


Kurser år 3

Period 1
Cellbiologi, 15 hp - 1BG120

Period 2
Fysiologi, 15 hp - 1BG103

Period 3 - 4
Sista terminen läser du valfri kurs och därutöver antingen Självständigt arbete eller Examensarbete C. Du bestämmer själv vilken period du läser vad. 
Självständigt arbete, 15 hp - 1BG210
Examensarbete C, 15 hp - 1BG214
Valfri kurs

Individuella kurser

Utöver de obligatoriska och valbara konventionella kurserna i programmet kan du också läsa individuella kurser. De ger möjlighet att på ett flexibelt sätt profilera och "spetsa" den personliga utbildningsprofilen ytterligare.

Bredda väg för karriären

För att bli en framgångsrik naturvetare så behövs mer än ämneskunskaper. Medan ämneskunskaperna är basen som biologer står på så finns det många möjligheter att ge sig själv olika verktyg med vilka man kan nå ännu högre.

Nedan har vi listat ett antal kurser som vi kan rekommendera att man tittar på en extra gång. Alla är kurser på deltid/kvällstid, och är en blandning av kurser på grundläggande nivå och avancerad nivå. Som biolog är man behörig till kurserna efter visst antal tagna poäng inom teknik eller naturvetenskap.

Även om några av kurserna verkar vara väldigt teknologinriktade så är så inte fallet! Som biolog är kurserna minst lika värdefulla.

Höstterminen

Vårterminen

Senast uppdaterad: 2023-09-29