Färdiga rapporter 2021

Torgny Lundberg - Betydelsen av DNA-metylering för differentiering av hemocyter i sötvattenkräftan Pacifastacus leniusculus
Länk till DiVA

Miranda Åström - Search for the Argonaute protein that governs miRNA regulation in Dictyostelium discoideum
Länk till DiVA

Per Granlund - Hästars påverkan på fosfor- och kvävenivåer i Hågaån

Emme MacDonald - Evolution of multivariate sexual dimorphism under sex-specific selection

Marianne Nymark - Taxonomy of the Rufous-naped lark (Mirafra africana) complex based on song analysis
Länk till DiVA

Maria Revenikioti - Life history and reproductive fitness variation associated with the Y chromosome in Callosobruchus maculatus
Länk till DiVA

Malin Sjöstedt - Demografisk studie av idegran på Gotland

Xuejing Hu - Pollen size dimorphism in Silene latifolia

Yuexi Wang  - Possible interaction of sympathetic nerves with macrophages via fractalkine-CX3CR1 ligation in pancreatic islets
Länk till DiVA

Marina Sammils Baleiro - The positive effect of exercise on mood, as a non-motor symptom, in Parkinson´s disease
Länk till DiVA

Yuming Shi - Sex and tissue specific DNA methylation patterns in the house sparrow (Passer domesticus)
Länk till DiVA 

Aubree Ann Stephens - Non-motor symptoms and their use as markers for prodromal and early Parkinson's Disease
Länk till DiVA

Rebecka Antonsson - Behavioral effects of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in obsessive compulsive disorder
Länk till DiVA

Jiawei Wang - Compare the effectiveness of FFPE Cut&Tag through bioinformatics method
Länk till DiVA

Lucas Werner - Sex-differences in reported adverse side-effects caused by Deep Brain Stimulation therapy in the subthalamic nucleus
Länk till DiVA

Lei Li - A behavioral assay for monitoring food self- administration and movement in real-time in fruit fly and its application in alcohol research
Länk till DiVA

Hjalmar Stake - The effects of settlement depth on winter mortality in Pacific oysters
Länk till DiVA

Charlotta Hagström - The effect of prescribed burning on Pulsatilla vernalis at Marma firing range in Sweden
Länk till DiVA

Adina Sennblad - Effects of past fragmentation and habitat loss and current management methods on the changes in vascular plant communities. – An evaluation of extinction debt in semi-natural grasslands in Sweden
Länk till DiVA

Lisa Stahl - Successful establishment but short dispersal distance 26 years after an experimental translocation of Ceruchus chrysomelinus in central Sweden
Länk till DiVA

Yuting Fan - Radiobiology of The Developing Brain: Co-exposure to radiation and anesthetics
Länk till DiVA

Henny Henriksson Larsson - Kartläggning över spridning av silvergran, Abies alba
Länk till DiVA

Emmy Sköld - Evolution of flowering time in a changing environment
Länk till DiVA

Desirée Kristensson - Wing Shape Variation In A Damselfly: Effects Of Range Margins And Latitude
Länk till DiVA

Amanda Gruvnäs - Avloppsvattenbaserad epidemiologi med fokus på SARS-CoV-2: Analys inom Västerås kommun
Länk till DiVA

Kajsa Elisasson - Mnemosyne i Sverige: En kvantifiering av artens etablering från 1900-talet till idag 
Länk till DiVA

Klara Martinovic - Is hunting in tawny owls an innate instinct or learned from the parents? A study of captive reared tawny owls released as adults
Länk till DiVA

Emil Eriksson - Exploration behaviour, habitat choise and territorial defence behaviour in captive reared and released naive adult tawny owls
Länk till DiVA

Senast uppdaterad: 2023-10-09