Färdiga rapporter 2012

1830 - Maja Eriksson
"Varför äter visa mer än andra? Arbetet publiceras på hemsidan 2013-12-06"
Populärvetenskaplig sammanfattning

1829 - Ymke de Jong
"Macrophage plasticity. Alternatively activated macrophages alter their phenotype in vivo."
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1828 - Disa Bäckström
"Effect of fertility restorer gene, Rf2, on mitochondrial RNA and proteins in Lead Rice-type cytoplasmic male sterile rice cells."
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1822 - Sara Carlsén
"Vård och restaurering av stadens naturmiljöer för att gynna biologisk mångfald."
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1812 - Viktor Jakobsson
"Proof of concept for a transgenic DNA-tag in genetically modified plants for non food or non feed purposes."
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1730 - Andreas Bundsen
"Artificial selection for large and small relative brain size in guppies (Poecilia reticulata) results in differences in cognitive ability."
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1706 - Max Ricker
"Measuring Dispersal in Conservation Biology: Lessons from Studies in Grouse"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1702 - Henrietta Henningsson
"Radioenzymatic Assay for measurement of SSAO-activity in Human Plasma"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2023-10-09