Färdiga rapporter 2010

1560 – Andreas Constantinou
"Förminskning av en DNA-plasmid för kloning i fotosyntetiserande" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1518 – Erik Lundin
"Konsten att konstruera ett evolutionärt träd." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1515 – Mark Stoop
"Mosses – tough guys in hard conditions" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1481 – Axel Malmroos
"Oljor från laotiska växter som ett led i bekämpningen av myggburna sjukdomar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1475 – Svenja Reinders
"Ignoring signals and overgrowing others, two bacterial mutants" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1474 – Karin Andersson
"Plant products can aid in the fight against malaria" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2023-10-09