Koordinatorer

Cellbiologi, genetik, mikrobiologi och molekylärbiologi

David van der Spoel
Avdelningen för beräknings och systembiologi, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM)
018 - 471 4205, david.vanderspoel@icm.uu.se

Ekologi, limnologi, natur- och miljövård, evolutionsbiologi, populationsbiologi och systematik

Richard Svanbäck
Forskningsprogrammet för zooekologi, Institutionen för ekologi och genetik
018-471 2938, richard.svanback@ebc.uu.se

Fysiologi, immunologi, organismbiologi, toxikologi samt miljötoxikologi

Lage Cerenius
Avdelningen för jämförande fysiologi, Institutionen för organismbiologi
018 - 471 2804, lage.cerenius@ebc.uu.se