Kandidatexamen

För att ta ut en kandidatexamen i biologi så måste du ha sammanlagt 180 hp av universitetsstudier. Av dessa krävs att minst 90 hp är inom biologi. Bland dessa högskolepoäng skall ett examensarbete på 15 hp alternativt kursen Självständigt arbete 15 hp ingå.

Du måste också ha 30 hp inom ett biområde, vilket du kan läsa mer om nedan.

Huvudområde/Biområde

Huvudområde

Ett huvudområde är det ämnesområde som är tyngdpunkten inom en vald examen ligger på, i detta fall biologi. Inom ramen för de olika examina så krävs det olika mycket poäng biologi vilket redovisas under varje enskild examenstyp.

Biområde

Biområde är ett unikt krav för kandidatutbildningen vid Uppsala universitet och innebär att man inom en kandidatexamen måste inkludera minst 30 hp av ett så kallat biområde. Detta ämnesområde är helt valfritt och kan vara inom såväl naturvetenskap som humaniora. Det ligger helt på studenten att välja ett biområde som kan motiveras mot en potentiell arbetsgivare. Då det ingår 30 hp kemi i det basblock som studenter på kandidatprogrammet läser så är det också det vanligaste biområde men också geovetenskap, ekonomi och språk är exempel på möjliga biområden.

Tillgodoräknande

Vilka kurser får jag ha med?

I en examen i biologi kan du använda alla biologiklassade kurser, oavsett vid vilket lärosäte den givits. Detta gäller kurser både från svenska och utländska lärosäten. Däremot bör man vara uppmärksam på två saker:

Är kursen på rätt nivå?

Detta kan inom Sverige ganska lätt bedömas då klassificeringen är någorlunda standardiserad. Gäller det en kurs vid ett utländsk universitet så måste du själv göra en första bedömning av kursens nivå. Upplever du att kursen inte håller den nivå du efterfrågar så bör du byta kurs till en som motsvarar vad du vill ha/behöver.

Är det något överlapp mellan kurser?

Ibland så finns det kurser som bara till viss del motsvarar varandra. Har man då läst båda dessa kurser så innebär det att du inte kan använda alla poängen från båda kurserna i din examen. Denna bedömning görs när du ansöker om examen men du kan göra ett överslag själv, ofta är det ganska tydligt om överlapp finns eller ej.

Nivåklassning gamla C-kurser

I pdf-filen nedan kan du som läst gamla C-kurser se vilken nivå de idag motsvarar.

Nivåklassning gamla C-kurser

Behåll kontakten med Uppsala universitet

Bara för att du blir klar och tar ut din examen måste inte all koppling till universitetet och din tid här klippas bort! Uppsala universitet behåller gärna kontakten med sina gamla studenter (alumner) och det gör också IBG.

Genom Alumndatabasen är det möjligt att behålla kopplingen till universitetet och på precis den nivå nivå du själv önskar. Skulle det vara roligt att komma tillbaka och träffa gamla kursare? Kanske hålla en kortare presentation om vad du gör nu eller hur du kom dit för de som studerar nu? Uppleva en sittning igen?

Oavsett vilket så rekommenderas att du går in på Alumndatabasen och registrerar dig. Där kan du bland annat gå med i olika föreningar och nätverk som du varit aktiv i som student, från nationerna till BÄR och X-sektionen med flera.

Uppsala universitets alumnsidor

Masterexamen

En masterexamen är på exakt 120 hp och är en fortsättning på en kandidatexamen. Därför krävs det att du har en kandidatexamen för att kunna ta ut en master. Av de 120 hp som ingår i en examen måste 60 hp vara inom huvudområdet. 30 hp måste vara examensarbetet. Upp till 30 hp inom masterprogrammet får bestå av kurser på grundläggande nivå.

Äldre examina - Filosofie kandidat

Denna examen är baserad på 3 års studier i biologi och kräver att du har minst 120 p (180 hp) av högskolestudier. Av dessa poäng så måste minst 60 p (90 hp) vara i biologi. 30 p (45 p) av dessa måste vara på fördjupningsnivå, varav 15 p (22.5 hp) på avancerad nivå.

I denna examen ingår att du har skrivit ett examensarbete på minst 10 p (15 hp)

Dessutom krävs ett biämne om minst 20 p (30 hp).

Du kan läsa mer om den tidigare examensordning och vilka övergångsregler som gäller på universitetets centrala examenssidor.

Senast uppdaterad: 2022-12-15