Yrkeslivsanknytning för biologistuderande

För att förbereda dig för arbetsmarknaden utanför universitetet erbjuder vi kursen Yrkeslivsanknytning – generiska kompetenser i biologi 5 hp (länk till kursbeskrivning med kursplan). Det är en valbar kurs inom kandidatprogrammet som löper över programmets alla tre år. Kursen består av bl.a. seminarier, individuella utvecklingssamtal samt övningar i att presentera vetenskap för en större publik, övningar i självreflektion och att ge återkoppling till andra. Du kan själv välja när du vill delta i kursens olika moment under din utbildning men det är bra att sprida ut momenten över alla tre åren.

Seminarier med yrkeslivsanknytning erbjuds regelbundet, minst var tionde vecka med olika typer av inbjudna föredragshållare som pratar om t.ex. projektledning, anställningsbarhet, företagsverksamhet och om att arbeta inom offentlig förvaltning. Se schema över kommande seminarier/föreläsningar samt anteckningar från tidigare sådana. Från och med år två erbjuds individuella samtal där du får möjlighet att både enskilt och tillsammans med en mentor reflektera över ditt kursval och din studiegång och komma fram till hur du kan utveckla och förstärka din kompetens för det kommande arbetslivet.

Förslag på personer att bjuda in eller aktiviteter att ordna mottages tacksamt!
Skicka ditt förslag till anna.brunberg@ibg.uu.se

För att alla skall få största möjliga variation och bredd på yrkeslivsanknytningen planerar vi tillfällena utifrån ett speciellt tema varje period:

Period 1, Generella arbetsmarknadsfrågor: potentiella arbetsmarknader, anställningsförfaranden, CV, karriär.

Period 2, Företag och företagande: Näringslivsorientering, entreprenörskap, patentfrågor, upphovsrätt etc.

Period 3, Att arbeta i projekt: Systemtänkande, kvalitetsarbete, projektledning.

Period 4 Myndigheter och myndighetsutövning. Statskunskap, förvaltningsrätt, tillståndsprövningar, granskning.

Vi försöker göra dessa yrkeslivsträffar så intressanta som möjligt för alla typer av biologer vilket kanske inte alltid framgår av rubriken på träffen.

Programstudent

Som programstudent på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi kan du få poäng för deltagande i seminarierna och en del andra aktiviteter. För att få det måste du anmäla dig på kursen "Yrkeslivsanknytning - generiska kompetenser i biologi (1BG108)". Anmäl dig genom att skicka ett mail till info@ibg.uu.se 

Senast uppdaterad: 2021-08-09