Biologens arbetsmarknad

Grattis! Framtiden ser ljus ut för dig som läser till biolog, trots vad vissa prognoser visar. En naturvetarutbildning ger en bred, gedigen grund och bra start för kommande yrkesliv.

Biologer kan arbeta med vitt skilda arbetsuppgifter. Var en biolog hamnar beror mycket på studieinriktning, om man har kombinerat naturvetenskap med kompetens inom andra ämnen. Gemensamt för biologer från Uppsala universitet är en bred kunskapsbas och fördjupade specialistkunskaper, förmåga att finna nya frågeställningar och utveckla lösningar samt färdigheter i både praktiskt och analytiskt arbete. Dessutom får alla biologer vid IBG, genom DiaNa systematisk kommunikationsträning, något som efterfrågas av arbetsgivare och värdesätts av både studenter och alumner.

Undersökningar av biologernas arbetsmarknad genom enkäter till de biologer som utbildat sig vid Uppsala universitet visar att de flesta av dessa arbetar med forskning eller utvecklingsarbete vid företag, universitet, forskningsinstitut eller myndigheter. Andra exempel på arbetsgivare är undersökningslaboratorier, konsultföretag, energiföretag, livsmedelsverket, fiskeriverket, sjukhus, länsstyrelser, kommuner och museer.

Exempel på arbeten som biologer från Uppsala universitet har är:
Fiskeribiolog, forskare, förlagsredaktör, gymnasielärare, handläggare av naturvårdärenden, informatör, inventerare, kvalitetsutvärderare av läkemedel, läkemedelskonsult, miljöövervakare, miljörevisor, molekylärbiolog, naturvårdskonsulent, toxikolog och vetenskapsjournalist. Läs också våra intervjuer med tidigare studenter.

Ofta utannonseras arbeten utan att ordet ”biolog” används i rubriken. Det är därför viktigt att ha ett aktivt förhållningssätt när man ”angriper” platsannonser. Läs igenom dem med frågan ”Har de nytta av min kompetens?” i bakhuvudet. Ofta kan det vara relevant att anställa en biolog även i de fall där arbetsgivaren inte varit medveten om det. Utgå från och ta fasta på den kompetens du har och på vad du tycker om att arbeta med och ring och ta reda på mer om utannonserade arbeten.

Dagens arbetsmarknad är tuff och som nyutbildad måste du därför vara beredd att söka många jobb och kanske flytta eller ta vikariat under en tid. Väl inne på arbetsmarknaden brukar det gå lättare. Första jobbet är mycket viktigt, det behöver inte vara ett drömjobb för att kunna öppna många dörrar. Att göra praktik under din studietid kan vara ett bra sätt att skaffa kontakter och erfarenhet.

Med en tydlig examen kommer du längre i yrkeslivet. Men vi vet också att en uppsalabiolog har goda framtidsutsikter. Varför? Jo utbildningen ger bra och djupa ämneskunskaper, dessutom är Uppsala universitet internationellt välkänt och har gott renommé.

Engagemang ger valmöjligheter

Du kan få ut mer av din studietid än att enbart plugga sakkunskaper. För dig som vill skaffa dig fler erfarenheter erbjuder vi olika alternativ. Samtliga kräver ditt engagemang, men vi på institutionen för biologisk grundutbildning gör vårt bästa för att koppla ihop aktiviteter med vad som efterfrågas i yrkeslivet.

Yrkeslivsanknytning

Är du programstudent på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi? Vill du – förutom ämneskunskaper och färdigheter i biologi – skaffa dig generella färdigheter som du kan ha nytta av i ett kommande yrkesliv? Då är YLA en kurs för dig!

Generiska kompetenser betyder just generella kunskaper och färdigheter och är i princip allt som inte är ren biologi, det vill säga: ledarskap, kommunikation, tidsplanering, projektplanering och projektledning, företagskunskap, självreflektion kring eget lärande och karriärplanering, nätverkande etc.

Kursen är tänkt att läsas på deltid under dina tre år på kandidatprogrammet, i den takt du själv väljer. Det gäller bara att samla ihop tillräckligt med poäng (5 hp) och se till att de fördelas mellan de tre delkurserna enligt anvisningarna. Varje tillfälle du deltar i ger 0,2 eller 0,5 hp. Läs mer på YLA:s egna hemsida. och i YLA:s facebookgrupp.

Yrkespraktik

Kursen yrkespraktik i biologi syftar till att ge dig erfarenhet från en arbetsplats där biologiska kunskaper kommer till användning, samtidigt som du får en generell kunskap om arbetslivet. Läs mer om Yrkespraktik i biologi.

Tyck till

Har du åsikter om vad vi ska ha för information här? Ideér kring någon programträff? Kom gärna med förslag! Hör av dig med ett e-brev till programansvarig Sebastian Sobek (Sebastian.Sobek@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-09-29