Instruktioner för framsida

Alla examensarbeten som utförs vid Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik/bioinformatik ska ha ett gemensamt utseende i linje med universitetets grafiska profil. De förses även med ett löpnummer, ett s.k. "UPTEC-nummer", som du får av examinator strax efter den muntliga slutredovisningen. Med hjälp av ett webbformulär som nås via länken nedan skapar du sedan själv titelsidor till rapporten i pdf-format.

Framsidan ska göras på två sätt:

  1. En version som innehåller Uppsala universitets logotyp och bård som är lämplig som titelsida i den version som ska publiceras i DiVA (fullständig rapport med den titelsidan uppladdas till DiVA i samband med slutligt godkännande om arbetet inte är konfidentiellt, annars då sekretesstiden löpt ut);
  2. En version utan bård och logotyp som lämpar sig för utskrift på förtryckt papper och som kommer till användning då de fem bundna exemplaren görs (utskrift och inbindning sköts av koordinator/examinator). Det är alltså denna version du helst skickar in till examinator tillsammans med abstractsidan, den populärvetenskapliga sammanfattningen och den egentliga rapporten. Titelsidan för DiVA kan skickas med som lös pdf-sida.

Detaljerade instruktioner för hur du sammanställer rapporten i sin helhet finns i separat pdf-fil på sidan med anvisningar

Skapa titelsida med webbformuläret

Om du upplever problem med att skapa framsidan kan du prova följande:

  •  Man måste skriva in sina detaljer (inte använda copy/paste) annars får man med osynliga formateringstecken som ställer till det
  •  Om man klistrar in en för stor bild fungerar det inte (max ca 1.2 MB)
  •  Använd jpeg-formatet för bild
  •  Inställningarna i Adobe Reader som beskrivs på sidan för framsidan måste vara korrekta
  •  Just nu fungerar PC+Firefox eller Mac+Safari bäst (förutom att Safari inte kan kursivera)
  •  Vissa ovanliga tecken fungerar helt enkelt inte (t.ex. Ω α β γ é ë)

Om det är den sista punkten som är problemet kan du skicka alla data som ska fyllas i till oss så hjälper vi dig. Om inte stegen ovan hjälper så kan du också skicka till oss.

För mer information kontakta:
Henriksson, Lena (lena.henriksson@ibg.uu.se)