Anvisningar för examensarbete inom X-programmet

Dessa anvisningar gäller för X-programmet och är förtydliganden av de gemensamma rutinerna för tekniska utbildningar.

Kontaktpersoner

Vi som arbetar med examensarbetena på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är examinatorerna Jan Andersson, Erik Holmqvist, Pascal Milesi och Fabien Burki, samt kursansvarig och koordinator Lena Henriksson. Oss når du via mail:

Förberedelse

För att sätta dig in i vad som gäller för ditt examensarbete, se till att läsa igenom all information som finns på denna sida, gå igenom kursplanen, samt läs de Riktlinjer och anvisningar som finns för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet. Tänk på att förkunskapskravet för examensarbeteskursen är 240 hp inom programmet. Ifall du planerar att göra arbetet inom Entreprenörsskolan eller utomlands kontaktar du Jan för mer information.

Hitta projekterbjudanden

Läs tidigare arbeten

Registrering

Av försäkringsskäl är det viktigt att du är registrerad innan du påbörjar ditt examensarbete!

Då du hittat ett projekt och en potentiell handledare skickar du en förfrågan samt dokumentet Handledarens arbetsuppgifter och ansvar. Ifall handledaren ställer upp utformar ni tillsammans en projektplan.

Därefter kontaktar du Lena som kommer sätta dig i kontakt med din examinator. Tillsammans går ni igenom projektplanen och diskuterar lämplig ämnesgranskare. Då du kontaktar ämnesgranskaren skickar du med dokumentet Arbetsuppgifter och ansvar för ämnesgranskare. Ifall ämnesgranskaren ställer upp går ni tillsammans igenom kursmålsblanketten.

Olika avtal kan upprättas mellan dig som student och handledaren/projektägaren. Detta ska göras innan ansökningsblanketten skickas in, så se till att diskutera detta tidigt med Lena, examinatorn och handledaren. Observera att sekretessavtal inte kan tecknas för arbeten som utförs vid Uppsala universitet eller vid annat universitet/högskola eller statlig myndighet.

När allt ovan är klart ser du till att du själv, handledaren och ämnesgranskaren fyller i ansökningsblanketten (skriv ut den dubbelsidigt) och därefter skickar du den till examinatorn tillsammans med projektplanen och kursmålsblanketten.

Bokning av mellan- och slutredovisning

Ungefär halvvägs in i projektet är det dags för mellanredovisning. Kontakta Lena för att boka in en tid (aktuella redovisningsdagar). Syftet med redovisningen är att vi lärare ska få en möjlighet att se hur arbetet fortskrider och hur du som student bemöts på arbetsplatsen. 20 minuter avsätts för varje redovisning; 10 min för presentationen och 10 min för diskussion/frågor. Vi vill gärna att du under presentationen ger en kort bakgrund, beskriver vad du gjort hittills och hur det gått, samt visar ett uppdaterat tidsschema. Det finns inga krav på att opponent, handledare eller ämnesgranskare är med vid presentationen, men de är varmt välkomna.

Det är viktigt att du i god tid bokar tid för slutredovisning (detta kan göras så snart du är registrerad och presentationsdatum lagts upp på hemsidan) för att säkerställa att ämnesgranskaren kan vara på plats, vilket är ett krav!

Opposition

Ett av momenten som krävs för godkänd kurs är att du själv kritiskt granskar en annan students rapport och presentation. För att se vilka andra studenter som gör sina arbeten just nu kan du titta i följande Gantt-schema. Ni studenter har själva ansvar för att hitta någon att opponera på, samt hitta en egen opponent när det är aktuellt. Kontakta Lena för att meddela vem du kommer opponera på. (OBS! Det finns inget krav på att ha en studentopponent för att bli godkänd på kursen, men det rekommenderas starkt. Vid behov är det även möjligt för 2 studenter att opponera på samma arbete.)

Oppositionen sker både muntligen och skriftligen. Vid presentationen tar du upp de viktigaste aspekterna, medan du i den skriftliga oppositionen har möjlighet att ge mer utförliga kommentarer och förslag. För att förbereda dig, läs igenom Tips för opponering. Skicka dina skriftliga kommentarer direkt efter presentationen och med kopia till Lena och examinatorn.

Den skriftliga rapporten

Börja i tid med skrivandet! Bra tips finns i häftet Att presentera vetenskap och på sidan om referenshantering. Det finns en instruktion för hur man laddar ner och installerar IBGs stil i Zotero. Det finns även en rapportmall och instruktion som beskriver vad rapporten ska innehålla, hur den ska se ut och sättas samman samt mallar för framsidan och abstractsidan. Du bör använda rapportmallen med instruktion i Microsoft Word-format som mall för rapporten för att uppfylla kraven på layout.

Ifall du vill skriva rapporten i LaTeX så går det bra, förutsatt att övriga krav på layouten uppfylls. En tidigare examensarbetare har bedragit med en mall. Tack Grim!
(OBS! När man citerar får man använda \citep{} istället för den vanliga \cite{}.)

Ta stöd av handledaren och ämnesgranskaren i skrivprocessen – de är båda experter på att skriva vetenskapligt. Ifall du känner att du behöver extra stöd med skrivandet så kan du kontakta Språkverkstaden.

Innan slutredovisning

En vecka innan slutredovisningsdagen ska du skicka rapporten till opponenten och Lena. Be både handledare och ämnesgranskare att maila Lena ifall de anser att rapporten är i princip klar och därmed i ett sådant bra skick att den går att opponera på. Lena kör rapporten genom Urkund. Resultatet skickas både till dig, examinatorn, handledaren och ämnesgranskaren.

Om du har bjudit in många bekanta till presentationen, förvarna gärna Lena så att fikat räcker till alla.

Slutredovisning

60 minuter avsätts för varje redovisning; 30 min för presentationen, 15 min för diskussion och frågor och 15 min för avrundning och uppföljning. Det är krav på att examinator och ämnesgranskare ska finnas på plats. Och helst även studentopponent!

Gå igenom kursmålsblanketten med ämnesgranskaren och skicka den uppdaterade versionen till Lena.

Efter slutredovisning

Skapa ett exjobbsnummer genom att logga in här och ange vilket program du läser. Då du tagit hänsyn till opponentens kommentarer och ämnesgranskaren godkänt rapporten så skickas den i PDF-format till examinatorn. Examinatorn kommer därefter läsa rapporten och möjligtvis komma med ytterligare kommentarer.

DiVA

När rapporten även är godkänd av examinatorn ska du registrera och ladda upp slutversionen av rapporten i DiVA (se instruktion i svarsmail med ditt exjobbsnummer). Om examensarbetet är sekretessbelagt eller har annan överenskommelse om fördröjd publiceringstid ska det arkiveras men inte publiceras i DiVA. Observera att i detta fall får du inte skriva ut exemplar av rapporten, inte ens för ditt eget bruk. Du loggar in i DiVA med ditt universitetskonto och lösenord A här.

Vid sekretess

Ifall rapporten har sekretess vill vi att du fyller i följande intyg så att vi vet hur du vill att rapporten ska arkiveras i DiVA efter det att sekretessen löpt ut.

Inbundna kopior

Vill du ha inbundna exemplar av examensarbetet får du själv stå för kostnaden (20 kr/st). Du lämnar utskrifter och betalar i receptionen på Ångström. Detta gäller om examensarbetet inte är sekretessbelagt.

Kursvärdering

Lena kommer meddela dig då du är inrapporterad som godkänd på ditt examensarbete. Vid detta tillfälle kommer du få en länk till kursvärderingen som vi jättegärna vill att du fyller i som hjälp i vårt utvecklingsarbete.

Övrig information

Efter avslutat examensarbete kan det vara aktuellt att ansöka om examen, samt att anmäla dig till AlumniX (sök efter AlumniX i universitetets alumnnätverk) och till nästa examenshögtid.