Fusk och plagiat

Universitetet ser mycket allvarligt på fusk och plagiering. Enligt 10 kap. 1§ högskoleförordningen (Svensk författningssamling 2009) får disciplinära åtgärder vidtas ”mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”.

Allt vetenskapligt arbete bygger på resultat från tidigare arbeten. För att sätta in sitt arbete i ett sammanhang och relatera sina resultat till andras arbeten refererar man till tidigare publicerade verk. Referenser till andras arbeten används också för att definiera begrepp och metoder.

Som student måste du informera dig om vad som räknas som plagiat, sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. Olika regler kan gälla för olika kurser på samma sätt som olika regler gäller för forskare när man ska publicera i olika tidskrifter eller inom olika ämnesområden.

Författaren måste tydliggöra vad som är hens resultat eller text och vad som är hämtat från andra författare. Man får aldrig presentera ”resultatet av andras ansträngningar som resultatet av eget arbete” (Sveriges universitets- och högskoleförbund, 1997). Att presentera ett arbete eller delar av ett arbete som en annan författare skrivit som om det var ens eget, kallas plagiering. Det finns också särskilda regler när det gäller användande av bilder och diagram från publicerade arbeten.

Hur du kan lära dig

Alla som går en kurs där IBGs plagiatseminarier ges ska gå på dessa och får sedan skriva på en försäkran.

Du som inte har haft möjlighet att gå på något av IBGs plagiatseminarier, gör så här:

  1. Läs handböckerna nedan.
  2. Kontakta studierektorerna på IBG (Fredrik Sundström, Lena Hemriksson, Elisabeth Långström) för att få tillgång till plagiatövningen i Studium.
  3. Gör övningen i Studium.
  4. När du gjort hela övningen och känner att du förstått, kom tillbaka till denna sida, ladda ned, skriv ut och skriv på din försäkran och lämna det till din lärare som lämnar det vidare till IBG för arkivering.
Senast uppdaterad: 2022-01-24