IBG samverkar med skolor, andra universitet, bioteknikindustrin och myndigheter som arbetar med biologiska frågeställningar och miljöfrågor. Vi samverkar både nationellt och internationellt för att ge våra studenter de bästa möjliga förutsättningar.

Samverkan med skolor

Vi samverkar med skolor på flera olika sätt. Bland annat erbjuder vi klasser att komma hit för att se hur det är att studera på universitetet. Våra hemortsambassadörer åker också ut till skolor och berättar om studierna här i Uppsala och på Campus Gotland. Läs mer om våra skolbesök.

Våra internationella ambitioner

Våra masterprogram ges helt på engelska. Ett årligt inflöde av studenter från minst 25 länder, i kombination med många lärare med undervisningserfarenhet från andra länder gör att undervisningsmiljön har en stark internationell prägel.

Redan år tre på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi ges många kurser på engelska. Dessa lockar många utbytesstudenter och kan också tas av våra masterstudenter om de vill bredda sig. Under år tre på kandidatsprogrammet i biologi/molekylärbiologi har våra studenter också goda möjligheter att läsa kurser utomlands inom något av våra många utbytesprogram, t.ex. inom EU:s Erasmusprogram.

Under andra året på masterprogrammet har studenterna möjlighet att göra forskningspraktik och examensarbete och vara på heltid i en av biologins många forskargrupper. Där är verksamheten helt fokuserad på forskning med internationella ambitioner, vilket ger ger en stark bas för en internationell arbetsmarknad och forskarutbildning. Även examensarbeten förlagda till forskningsavdelningar vid t.ex. bioteknikföretag har tydliga internationella vinklingar. Genom Sidas stipendieprogram Minor Field Studies (MFS) finns möjlighet att göra examensarbete inom området naturresurshushållning och ekologi i tropiska länder.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Inom vår institution finns också Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Bioresurs, som vänder sig till lärare med inriktning mot NO/biologi i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. Bland annat utvecklar Bioresurs undervisningsmaterial i biologi och bioteknik, samt arrangerar konferenser och utbildningsdagar för lärare inom ämnena.

Besök webbsidan från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Senast uppdaterad: 2022-07-06