Vem gör vad på IBG

Arkivärenden:

Yvonne Wiessing

Behörighetsfrågor: Elisabeth Långström / Fredrik Sundström / Lena Henriksson
Fältbibliotek för kurser: Ronny Alexandersson / Elisabeth Långström
Bussar & bilar: Afsaneh Ahmadzadeh
Betygskriterier: Elisabeth Långström
Bibliografisk projekt i biologi  (1BG369/1BG370): Mette Lillie
Bibliografisk projekt X-programmet och masterprogrammet i tillämpad bioteknik: Margareta Krabbe
Borttappade saker BMC: BMC-receptionen, B7:1
Borttappade saker EBC: EBC receptionen, Hus 15 
Datorfrågor - IBG:s studentdatorer EBC: Tobias Jakobsson
Datorfrågor - IBG:s studentdatorer BMC: Tobias Jakobsson
AV-tekniska frågor - Lärosalar: sal 1, sal 2 och sal 3: Teknisk service, epost: tekniskservice-ilag@uu.se tel 018 471 6437
AV-tekniska frågor - Lärosalar: Ekman, Fries, Zootissalen, Lindahl, sal 4–6: Teknisk service, epost: tekniskservice-ilag@uu.se tel 018 471 6437
Datorfrågor - Lärosalar BMC: BMC-receptionen, B7:1
DiaNa kommunikationsstöd: Katarina Andreasen / Lena Henriksson
Dispenser: Studievägledare för respektive program
Disciplinärenden misstanke om fusk och plagiat: Elisabeth Långström  
Forskningspraktik i biologi  (1BG363-1BG365): Mette Lillie
Forskningspraktik i tillämpad bioteknik (1BG800-1BG802) Margareta Krabbe
Forskningspraktik molekylär bioteknik & bioinformatik: Margareta Krabbe
Fältutrustning: Afsaneh Ahmadzadeh 
Grafisk rådgivning: Elisabeth Långström
HR-frågor hr-iob.ibg@ebc.uu.se
Jämställdhetsfrågor: Robert Malmgren
Klubbans fältstation: Mikael Thollesson
Kontaktperson EIT Heath och Testa center Margareta Krabbe
Kopiering av kompendier: Mats Omarin
Kurslitteratur: Katarina Andreasen
Kursombudsmöten: Robert Malmgren
Kursutbud: Elisabeth Långström / Fredrik Sundström / Lena Henriksson
Kursvärderingar: Elisabeth Långström
Laboratorier, skötsel, utrustning, material (BMC): Peter Lillhager
Laboratorier, skötsel, utrustning, material (EBC): Banafsheh Seyyed Khezri
Labbrockar (BMC): Peter Lillhager
Labbrockar (EBC): Banafsheh Seyyed Khezri (arbetsrum i labkorridoren)
Laboratoriedisk: Karina Lagerström
Ladokärenden: info@ibg.uu.se
Linux: Tobias Jakobsson
Lokalbokning: lokalschema@ibg.uu.se
Lärarprogrammet, frågor: Ronny Alexandersson
Lärosalar Sal 1, Sal 2, Sal 3 – utrustning: Johan Fransson
Lärosalar Ekman, Fries, Zootis- och Lindahlsalen, lärosal 4–6: Johan Fransson
MFS: Ronny Alexandersson
Mikroskop & luppar: Afsaneh Ahmadzadeh
Passerkort för studenter: EBC-intendenturen / BMC-receptionen, B7:1, kl 8-16.30 / Ångströmlaboratoriet Nyckelhantering
Prefekt Richard Svanbäck
Prefekt, ställföreträdande Fredrik Söderbom
Postrar, utskrift anställda biologiska sektionen: Johan Edin
Projektarbete i biologi (1BG366-1BG368): Mette Lillie 
Projektarbete i molekylär bioteknik & bioinformatik: Margareta Krabbe
Projektorer, utlåning samt sal: Afsaneh Ahmadzadeh
Resultatintyg och registreringsintyg: info@ibg.uu.se
Studierektor: Elisabeth Långström / Fredrik Sundström / Lena Henriksson
Studieuppehåll/avbrott: Respektive programs studievägledare
Studievägledning: Se sidan om studievägledning
Studentportalbehörighet för lärare: Studierektor på respektive ämnesinstitution. IEG, IOB och ICM.
Tentamensbokning: info@ibg.uu.se
Trycksaker kurser och program: Johan Edin
Utlandsstudier: Sofia Thorselius
Webbsidor IBG: Johan Edin
Yrkespraktik: Elisabeth Långström     
Senast uppdaterad: 2023-09-29