Priser och utmärkelser

Våra lärare är alla aktiva forskare och experter i sina fält. Många har fått pedagogiska priser och några har fått utmärkelsen Excellent lärare.

Här lyfter vi fram några priser och utmärkelser vi är stolta över. Sidan är under uppbyggnad.

Våra excellenta lärare

Under flera år har vi vid Uppsala universitet arbetat aktivt med pedagogisk excellens och de första excellenta lärarna utsågs 2013. Duktiga och pedagogiskt skickliga lärare kan ansöka om excellens. Ansökningarna bedöms av pedagogiskt sakkunniga vid svenska universitet och högskolor utifrån de riktlinjer som är framtagna vid Uppsala universitet. Vi har många skickliga pedagoger inom biologiområdet och listan på excellenta lärare inom biologi växter.

Mer information om arbetet med excellenta lärare

Våra excellenta lärare

Namn och institution:

  • Anna Brunberg – Ekologi och genetik
  • Brita Svensson – Ekologi och genetik
  • Gesa Weyhenmeyer - Ekologi och genetik
  • Staffan Svärd – Cell- och molekylärbiologi
  • Gerhart Wagner – Cell- och molekylärbiologi
  • Petra Korall - Organismbiologi
  • Jan Andersson - Cell- och molekylärbiologi

Excellence ranking

Biologi i Uppsala har tilldelats excellensstämpel i den rankning som utförts av tyska Centre for Higher Education Development (CHE). Deras rankning riktar sig specifikt till studenter som vill jämföra universitet för att ta en master. I rankningen valdes först en grupp av 123 europeiska universitet med biologiutbildning ut, men endast 24 av dessa fick excellensstämpel för biologi. Läs mer på CHE:s hemsida. När det gällde studentnöjdhet rankades Uppsala högst av alla lärosäten i Europa.

Biologiutbildningen vid Uppsala universitet har också fått högsta betyg i Högskoleverkets stora utvärdering av landets biologiutbildningar, bland annat för det stora kursutbudet, den starka forskningsanknytningen och den stora mängden lärare som är knutna till programmet.

Senast uppdaterad: 2023-09-29