Anders Ödeen, 22 februari 1969 – 22 juli 2016

Anders Ödeen, universitetsadjunkt vid Institutionen för Ekologi och genetik avled 22 juli 2016 i cancer.

Anders har varit föreläsare, kursledare och pedagogisk utvecklare på många biologikurser och har bidragit till att sprida kunskap om biologi och zooekologi.

Anders forskade bl.a. på fåglars färgseende och publicerade nyligen en artikel tillsammans med Olle Håstad om hur UV reflekterande ytor på t.ex. fönster kan minska antalet kollisioner mellan fåglar och fönster. Anders ville gärna få in fler studenter i denna tillämpade biologiforskning och han ville gärna undervisa om detta och om andra spännande fenomen som t.ex. biomimetik; att lösa problem och skapa produkter genom att studera och härma processer i naturen. Kort innan sin bortgång initierade han ett projekt som han tillsammans med studenter funderat fram: att anlägga en äng vid EBC.

Anders diskuterade även gärna utbildnings- och forskningspolitik.

Vi är många som kommer sakna Anders.

Margareta Krabbe

Anders Ödeen
Senast uppdaterad: 2023-09-29