Om oss

Institutionen för Biologisk Grundutbildning (IBG) organiserar all kandidat- och masterutbildning i biologi vid Uppsala universitet. Vi har två kandidatprogram, ett civilingenjörsprogram och fyra masterprogram.

Studie- och karriärvägledning

Organisation

IBG är den biologiska sektionens gemensamma organisation för grundutbildning i biologi, bioteknik, bioinformatik och miljövetenskap. Vi ansvarar för ett flertal utbildningsprogram:

Vi ansvarar även för kurser i biologi och naturvetenskap inom Lärarutbildningsprogrammen. Utöver dessa program erbjuder vi ett stort utbud av kvällskurser, nätkurser och helgkurser.

Lärarna (professorer, lektorer, forskarassistenter, doktorander och övriga) på kurserna kommer främst från de tre ämnesinstitutionerna:

I IBG:s styrelse ingår representanter för universitetslärare, doktorander, teknisk-administrativ personal samt studenter. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och fattar beslut som rör IBG:s arbete.

Vid sidan om styrelsen finns också en studierektorsgrupp, där studie​rektorerna i biologi vid ämnesinstitutionerna ingår. Studierektorsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och förbereder bl.a. ärenden inför IBG:s styrelsemöten.

Strategiska rådet för biologiska sektionen består av prefekterna för de biologiska institutionerna, sektionsdekanen i biologi och samt sektionens representant i forskningsberedningen på TekNat-fakulteten. Strategiska rådet sammanträder varannan vecka för att behandla övergripande principiella utbildningsfrågor som rör biologi.

Varje utbildningsprogram har ett programråd bestående av programansvarig, lärar-, yrkes-, samt studentrepresentanter.

IBG och de biologiska ämnesinstitutionerna är en del av fakulteten för teknik och naturvetenskap (TekNat) vid Uppsala universitet.

Institutionsstyrelse, IBG

2020-01-01–2022-12-31

Ordförande

Richard Svanbäck
Personlig suppleant  Fredrik Söderbom (stf)

Valkorporation IBG

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Elisabeth Långström
Lisa Chytraeus


Valkorporation ICM

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Lisa Klasson
Erik Holmqvist

Valkorporation IEG

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Arild Husby
Sebastian Sobek

Valkorporation IOB

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Irene Söderhäll
Carina Schlebusch

Studentrepresentanter

2023-01-01–2023-12-31
Representanter och suppleanter från BÄR och X-sektionen.

Ordinarie ledamot BÄR Gruppsuppleant BÄR
Ordinarie ledamot X-sektionen Suppleant X-sektionen
Ordinarie ledamot doktorander Suppleant doktorander
Sofia Papadopoulou

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning

Inom vår institution finns också Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, Bioresurs, som vänder sig till lärare med inriktning mot NO/biologi i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. Bland annat utvecklar Bioresurs undervisningsmaterial i biologi och bioteknik, arrangerar konferenser och utbildningsdagar för lärare samt ger ut tidningen Bi-lagan.

Besök webbplatsen för Nationellt resurscentrum för biologiundervisning

Senast uppdaterad: 2023-12-07