Om oss

Institutionen för Biologisk Grundutbildning (IBG) organiserar all kandidat- och masterutbildning i biologi vid Uppsala universitet. Vi har två kandidatprogram, ett civilingenjörsprogram och fyra masterprogram.

Studie- och karriärvägledning

Organisation

IBG är den biologiska sektionens gemensamma organisation för grundutbildning i biologi, bioteknik, bioinformatik och miljövetenskap. Vi ansvarar för ett flertal utbildningsprogram:

Vi ansvarar även för kurser i biologi och naturvetenskap inom Lärarutbildningsprogrammen. Utöver dessa program erbjuder vi ett stort utbud av kvällskurser, nätkurser och helgkurser.

Lärarna (professorer, lektorer, forskarassistenter, doktorander och övriga) på kurserna kommer främst från de tre ämnesinstitutionerna:

I IBG:s styrelse ingår representanter för universitetslärare, doktorander, teknisk-administrativ personal samt studenter. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och fattar beslut som rör IBG:s arbete.

Vid sidan om styrelsen finns också en studierektorsgrupp, där studie​rektorerna i biologi vid ämnesinstitutionerna ingår. Studierektorsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och förbereder bl.a. ärenden inför IBG:s styrelsemöten.

Strategiska rådet för biologiska sektionen består av prefekterna för de biologiska institutionerna, sektionsdekanen i biologi och samt sektionens representant i forskningsberedningen på TekNat-fakulteten. Strategiska rådet sammanträder varannan vecka för att behandla övergripande principiella utbildningsfrågor som rör biologi.

Varje utbildningsprogram har ett programråd bestående av programansvarig, lärar-, yrkes-, samt studentrepresentanter.

IBG och de biologiska ämnesinstitutionerna är en del av fakulteten för teknik och naturvetenskap (TekNat) vid Uppsala universitet, www.teknat.uu.se.

Institutionsstyrelse, IBG

2020-01-01–2022-12-31

Ordförande

Henning Blom
Personlig suppleant  Anders Virtanen (stf)

Valkorporation IBG

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Elisabeth Långström Tobias Jakobsson
Robert Malmgren


Valkorporation ICM

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Lisa Klasson Erik Holmqvist
Magnus Johansson

Valkorporation IEG

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Eva Lindström Richard Svanbäck
Niclas Backström

Valkorporation IOB

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Rita Peyrotea Stjerna Tatjana Haitina
Martin Ryberg

Studentrepresentanter

2020-01-01–2020-12-31
Representanter och suppleanter från BÄR och X-sektionen.

Ordinarie ledamot BÄR Gruppsuppleant BÄR
Christine Der Danielian  Filippa Bertilsson
Kristina Engström Damon Groot 
Ordinarie ledamot X-sektionen Suppleant X-sektionen
Tobias Giertz  Pauline Lenkeit Gesser
Ordinarie ledamot doktorander Suppleant doktorander
Alisa Rizanovic Karla Münzner

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Inom vår institution finns också Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Bioresurs, som vänder sig till lärare med inriktning mot NO/biologi i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. Bland annat utvecklar Bioresurs undervisningsmaterial i biologi och bioteknik, samt arrangerar konferenser och utbildningsdagar för lärare inom ämnena.

Besök webbsidan från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Senast uppdaterad: 2022-05-13