Kursen Naturvård ges på engelska

2020-04-06

Kursen Naturvård 15 hp kommer i höst att ges på engelska. Det engelska namnet på kursen är Conservation of Nature and Natural Resources 15 hp.