Tekniska-natuvetenskapliga fakultetens examenceremoni och examensansökning

2018-09-05

Den 17:e november arrangeras en examenceremoni av den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten för studenter som nyligen tagit ut examen. För att delta behöver man anmäla sig före den 17:e oktober och ha tagit ut examen. För mer information se: http://teknat.uu.se/student/examen/examensceremoni/ och för mer information om examen se här: http://teknat.uu.se/student/examen/

Observera att det inte kommer att gå att ansöka om examen mellan den 13:e september och den 11:e oktober. Detta då Uppsala Universiet byter studiedokumentationssystem. För mer information, se: https://www.uu.se/student/it-for-studenter/nya-ladok-infors-i-oktober-2018/