Biologers arbetsmarknad är god

2018-04-04

Lunds Universitet har studerat 347 biologer som tagit en masterexamen mellan 2010 och 2014. Studien fann att 47 % var anställda som doktorander i Sverige eller utomlands och 42 % hade andra biologrelaterade yrken inom t ex myndigheter, kommuner, lärosäten eller privat sektor). 

Det är sällan som officiella rapporter ger en positiv bild av biologer. En studie gjort av Lunds Universitet visar på en annan bild. I studien följdes 347 studenter som tagit en masterexamen mellan åren 2010 och 2014. Studien visade:

• 143 (46,9 procent) är anställda doktorander vid universitet i Sverige och utomlands.

• 127 (41,6 procent) har andra biologirelaterade yrken (myndigheter, kommuner, universitet, privat sektor eller egen konsultverksamhet).

• 14 (4,6 procent) har jobb som inte är biologirelaterade. Bland annat inom detaljhandeln och som modell.

• 13 (4,3 procent) vidareutbildar sig. Exempelvis till lärare, läkare, veterinär och kiropraktor.

• 8 (2,6 procent) är arbetslösa.

I studien tittade man också på biologi och molekylärbiologi var för sig. Av de 185 studenter som avlade masterexamen i biologi åren 2010–2014 hade 70 personer en doktorandtjänst, 62 hade andra biologirelaterade yrken, 10 arbetade med annat än biologi, 8 vidareutbildade sig, samt 1 var arbetslös. Av 162 molekylärbiologer var 73 anställda doktorander, 65 hade andra biologirelaterade yrken, 4 jobbade med annat än biologi, 5 personer vidareutbildade sig samt 7 var arbetslösa.

Artikeln från Lunds Universitet är tillgänglig i sin helhet här.