Debattartikel av etikföreläsare på molekylär bioteknik

2017-05-17

Jessica Nihlén Fahlquist vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik är en av våra etikföreläsare på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Läs hennes debattartikel i NyTeknik ”Vem tar ansvar när tekniken fattar besluten?