Skanning av rättade tentor

2016-10-10

Från och med oktober 2016 kommer alla tentamina som skrivs i tentamenssal vid Institutionen för biologisk grundutbildning att, efter rättning, skannas in via Studentservice -Ångström.

När resultatet från tentan är synligt i Studentportalen kan du hämta din rättade tenta elektroniskt på https://mintentateknat.kvk.uu.se/myexam/
Där kan du se alla dina skannade tentor och ladda ner dem till din dator. Det är inte möjligt att hämta ut dem i pappersformat. Dina tentor finns kvar på Uppsala Universitets server två år efter betygsdatum, därefter gallras de.