Guldmedalj till Uppsala IGEM 2015

2015-10-13

Uppsalas lag i tävlingen International Genetically Engineered Machine (iGEM) tog guldmedalj i kvalitet inom området Miljö. Där var Uppsalalaget topp 4 av 33 lag från hela världen.

IGEM är en tävling i syntetisk biologi, ett fält som är på stark uppgång. Det beskrivs ofta som en korsning mellan biologi och teknik. I Uppsala består laget av 24 studenter från både kandidat- och masternivå; biologer, biomedicinare, kemister, bioinformatiker och civilingenjörer inom molekylär bioteknik.

Uppsalas lag i iGEM 2015
Uppsalas lag i iGEM 2015

Årets projekt gick ut på att utforma en bakterie som kan bryta ner miljögifter, fokuserat på Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAH). Dessa gifter bildas vid ofullständig förbränning, och främst då vid förbränning av sopor och avfall. Gifterna ansamlas sedan i växter, vatten, fisk och boskap.

Vinnare av det största priset i tävlingen var ett lag från Delft i Nederländerna, deras projekt handlade om att skapa biofilm artificiellt.

Läs mer om Uppsalas IGEM-projekt på igemuppsala.se, samt på årets projektsida 2015.igem.org/Team:Uppsala.

Läs mer om hela IGEM-tävlingen på igem.org/Main_Page.