Pris för bästa studentpresentationer på Naturvetarkonferensen 2015

2015-10-12

Tre pristagare valdes ut under Naturvetarkonferensen 2015 och blev tilldelade priset för Bästa Studentpresentation. De tre vinnarna var Tor Hansson Frank, Julia Krüper, och Celine-Lea Halioua-Haubold.

Läs deras abstract på DiaNas webbplats.