Examensceremonier

2015-02-24

Det kommer att vara två olika examensceremonier för er som studerar ett masterprogram hos oss på biologiinstitutionerna. Dels så bjuder Uppsala universitet in till en ceremoni för alla studenter vid universitetet (3 juni) och dels så bjuder IBG in till en ceremoni på EBC den 11 juni. Vi hoppas att ni bokar in den 11e juni i era almanackor och kommer på vår speciella ceremoni för våra programstudenter. Läs mer >>
Vi kommer att ordna en kandidatceremoni för våra kandidater (med hjälp av kandidatstudenterna som går åk 2) den 10 juni.
Läs mer >>

Universitetets examensceremoni kommer att annonseras på alla campusområden. Inbjudningar till vår masterceremoni den 11 juni kommer att skickas ut av de programansvariga på respektive program. Den som har påbörjat sitt examensarbete senast den 1 maj 2015 är välkommen på ceremonin och få ta med sig två gäster var. Anmälan kommer att ske via IBG på det sätt som programansvariga anger i sin inbjudan.

Kandidatceremonin brukar anornas av studenter på kandidatprogrammets åk 2 i samarbete med IBG. Vi skickar ut mer information i mars/april.