Policy for användning av AI-verktyg

2023-09-12

IBG:s policy för studenters användning av AI-verktyg i examensarbeten eller andra skriftliga arbeten inom kurser

AI-verktyg tränas på stora mängder data från internet och andra källor, vilka kan innehålla felaktig information. Därför kan du inte lita på korrektheten i det AI-verktygen levererar, eftersom dessa kan göra felaktiga kombinationer av data/information.

Inför skrivande inom kurser är det inte tillräckligt att läsa en AI-genererad sammanfattning. Som student är det viktigt att söka efter vetenskapliga originalreferenser, läsa dem kritiskt och eventuellt använda och referera till dem i ditt arbete. Examensarbeten och andra skriftliga kursmoment måste skapas av författaren, det vill säga av dig som studerar, och inte av ett AI-verktyg eller av någon annan person. Skriftliga moment är en mycket viktig del i utvecklingen av din förmåga att skriva vetenskapliga eller populärvetenskapliga texter, och även tentamenssvar.

Om Ouriginal eller andra verktyg flaggar för att du inte har skrivit texten själv gäller de vanliga disciplinära procedurerna (https://www.ibg.uu.se/student/fusk-plagiat/).

För att sammanfatta: Text som genereras av AI-verktyg kan inte användas som referens i skriftliga arbeten eftersom texten inte är en originalpublikation, och inte heller kan AI-genererad text användas i examensarbeten eller andra skriftliga kursmoment eftersom texten inte är skriven av dig.