Digital kursinformation för kandidatstudenter

2022-03-16

Den 23 mars kl 12:30 arrangerar IBG ett digitalt kursinformationstillfälle för kandidatstudenter som läser andra året. Eftermiddagen kommer att innehålla viktig information från studievägledare, programansvarig och studierektor följt av en presentation av kurser som går att söka under året. Kandidatstudenter som läser första eller tredje året är också välkomna. Hela schemat finns på ibg.uu.se/kursinformationsdag

Program

12:30 – 13:00 Studievägledare, programansvarig och studierektor informerar om examensarbete, självständigt arbete, krav för examen, YLA och annan viktig information.

13:15 – 16:00 Information om sökbara kurser i biologi

OBS! Sista dag för att söka kurser är 19 april