Kursinformation för masterstudenter höstterminen 2021

Välkommen till detta kursinformationstillfälle för masterstudenter inför 2022 som kommer vara onsdagen den 29 september. Tillfället kommer att vara helt digitalt. 

Evenemanget börjar med information från studievägledare om ansökan, krav, deadlines och annat som det är viktigt för dig som student att veta.  

Sedan kommer information om de olika kurser du som student kan söka under året. Presentationerna kommer att vara i två spår i varsitt zoom-rum: ett inriktat på ekologi, bevarandebiologi och evolution samt ett inriktat på mikrobiologi, molekylärbiologi och toxikologi. Du kan hoppa fritt mellan rummen och spåren efter intresse. Schemat finns nedan. 

Schema

13:15 - 13:45 Viktig information från studievägledare. Studievägledarna informerar om hur man söker kurser, behörighetskrav, deadlines och annan viktig information. 

Länk till zoom.

13:45 - 14:00 Individuella kurser. Information om indivudella kurser som masterstudenter kan läsa.

Länk till zoom.

14:15 - 15:00 Kursinformation pass 1

Spår 1 Länk till zoom Spår 2 Länk till zoom
14:15 - 14:20 Populationgenomik, 15 hp Molekylär cellbiologi, 15 hp
14:20 - 14:25 Beteendeekologi, 15 hp Immunologi, 15 hp
14:25 - 14:30 Biodiversitet och Ekosystemens funktion, 15 hp Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling, 15 hp
14:30 - 14:35 Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare, 15 hp Molekylärmedicinsk infektionsbiologi, 15 hp
14:35 - 14:40 Bevarandebiologi, 15 hp Genomfunktion, 15 hp
14:40 - 14:45 Evolution och utveckling, 15 hp Toxikologi och riskbedömning, 15 hp
14:45 - 14:50 Ekologisk metodik, 15 hp Statistiska metoder i naturvetenskapen, 5 hp
14:50 - 14:55 Människans evolution och genetik, 15 hp Bioinformatik på nätet, 5 hp
14:55 - 15:00 Faunistik, vertebrater, 10 hp iGEM (sommarkurs)

15:15 - 16:10 Kursinformation pass 2

Spår 1 Länk till zoom Spår 2 Länk till zoom
15:15 - 15:20 Svampars mångfald och evolution, 10 hp Trender i molekylärbiologi och bioteknik, 15 hp
15:20 - 15:25 Systematikens verktygslåda - informatik, 5 hp Toxikologi D, 15 hp
15:25 - 15:30 Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik, 5 hp Protein engineering, 15 hp
15:30 - 15:35 Modellering i biologi, 5 hp Mikrobiologi, 15 hp
15:35 - 15:40 Ekosystem i antropocen, 15 hp Makromolekylers struktur och funktion, 15 hp
15:40 - 15:45 Ekologi D, 15 hp Ekotoxikologi, 15 hp
15:45 - 15:50 Limnologi D, 15 hp RNA - struktur, funktion och biologi, 15 hp
15.50 - 15:55 Evolutionära processer, 15 hp Genetisk och molekylär växtbiologi, 15 hp
15:55 - 16:00 Evolutionära mönster, 15 hp Bioinformatiska analyser I, 5 hp
16:00 - 16:05 Tillämpad ekosystemekologi, 15 hp
16:05 - 16:10 Populations- och samhällsekologi, 15 hp

Gener, hjärna och beteende,15 hp deltar ej vid detta tillfälle. Kontakta Elena Jazin (elena.jazin@ebc.uu.se) om du har frågor om kursen.
 

Senast uppdaterad: 2021-09-17