Kursinformation för kandidatstudenter VT2022

Student tittar undrande

23 mars, kl 12:30-16:00 på zoom

Välkommen på ett kursinformationstillfälle för studenter på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi där du får info om de valbara kurser i biologi som erbjuds under åk 3. Både kurser som ges under höst- och vårtermin kommer presenteras. Tillfället kommer att vara helt digitalt.

Evenemanget börjar med information från studievägledare, programansvarig och studierektor om examensarbete och självständigt arbete, krav för examen, YLA och annat som det är viktigt för dig som student att veta. 

Sedan kommer information om de olika valbara kurser som du som student kan söka under året. Schemat finns nedan. Du har även möjlighet att söka kurser inom andra ämnesområden, samt kurser på avancerad nivå (masternivå) i de fall behörighetskraven för kursen är uppfyllda.

Du kan hitta kurser i den här listan på kurser för biologer.

Eventet äger till största del rum på svenska. Länk till zoom.

Kurserna söks på www.antagning.se mellan 15 mars och 19 april.

Schema

Länk til zoomrum

12:30 - 13:00 Viktig information för kandidatstudenter. Studievägledare, programansvarig och studierektor informerar om examensarbete, självständigt arbete, krav för examen, YLA och annan viktig information. 

13:15 - 14:00 Kursinformation pass 1

13:15 - 13:30 Toxikologi, 15 hp och Ekologi, 15 hp
13:30 - 13:45 Mikrobiell genetik, 15 hp och Limnologi, 15 hp
13:45 - 14:00 Evolutionär genetik, 15 hp och Djurens struktur och funktion, 15 hp

14:15 - 15:00 Kursinformation pass 2

14:15 - 14:30 Naturvård, 15 hp och Mikrobiella eukaryoters diversitet och evolution, 15 hp
14:30 - 14:45 Molekylärbiologi och genetik II, 15 hp och Biodiversitet och ekologi i Yunnan, 15 hp
14:45 - 15:00 Neurobiologi, 15 hp och Växternas struktur och funktion, 15 hp

15:15 - 16:00 Kursinformation pass 3

15:15 - 15:30 Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare, 15 hp och Marinbiologi, 15 hp
15:30 - 15:45 Faunistik, vertebrater, 10 hp (kvällskurs) och Bioinformatik på nätet, 5 hp (distanskurs) 
15:45 - 16:00  Fysiologi, kost och hälsa, 5 hp och Praktikkurser


Biokemi II har ej möjlighet att delta. Kursen går på vårterminen period 4. 
 

Senast uppdaterad: 2022-03-17