Gladsaxe Kammarkör

  • Datum: –18.00
  • Plats: Botaniska trädgården Pelartrappan Linneanum, Villavägen 6
  • Webbsida
  • Arrangör: Gladsaxe Kammarkör i samarbete med Uppsala linneanska trädgårdar.
  • Kontaktperson: Lotta Saetre
  • Konsert, Kulturevenemang

Kort konsert med danska Gladsaxe Kammarkör under ledning av dirigenten Shaked Evron. Kören besöker Uppsala under tre dagar och har valt Linneanums vackra pelartrappa som plats för ett av sina framträdanden. Ingen avgift.

I september 1970 gick två små körer samman och med tillskott av ytterligare medlemmar och namnbyte etablerades inom 2 år en väl fungerande Gladsaxe Kammarkör.

Kören fokuserar på en ambitiös repertoar och kvalitet plus gott sällskap och inom dessa ramar finns vida gränser. Åldern är alltså inte nödvändigtvis ett problem i sig när erfarenhet och självkritik garanterar kvalitet. Körens utveckling har präglats av både kontinuitet och förnyelse. Körens repertoar är klassisk och sträcker sig från renässansen till våra dagar. Kören håller minst 4 konserter varje år, de flesta konserter med a capella körsång. Körens verksamhet har även innefattat flera utlandsresor med konsertframträdanden.

Sedan kyrkans invigning i 1976 har kören haft en fast övningslokal i Bagsværds kyrka, utanför Köpenhamn.