Disputation, Praneeth Karempudi

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: ICM
  • Kontaktperson: Praneeth Karempudi
  • Disputation

Titel: Microfluidics and AI for single cell microbiology

Datum: 1 december, 2023

Tid: 09:15

Plats: BMC, B:21

Biologi med inriktning mot molekylär bioteknik
Huvudhandledare: Professor Johan Elf

Opponent: Docent Yoav Shectman, The University of Texas at Austin

Professor Fredrik Westerlund, Chalmers, Göteborg
CEO, Sara Thorslund, Gradientech, Uppsala
Docent Orcun Göksel, Uppsala universitet