Disputation, Noemia Nhancupe

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Mikrobiologi
  • Kontaktperson: Noemia Nhancupe
  • Disputation

Titel: Immunoreactive proteins in Taenia solium/Cysticercus cellulosae

Datum: 24 november

Tid: 13:15

Plats: C8:301, BMC

Biologi med inriktning mot mikrobiologi

Huvudhandledare: Docent Johan Lindh

Opponent: Professor Sarah Gabriel, Ghent University

Betygsnämndsledamöter:
Docent Susanne Nylén, KI
Docent Eva Österman Lind, Statens veterinärmedicinska anstalt
Professor Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet