Karriärlabb: Hitta drömjobbet!

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 101132 , hus 10 Ångströmlaboratoriet
  • Webbsida
  • Arrangör: Studie- och karriärvägledarna, Teknat
  • Kontaktperson: Moses Högback
  • Studentevenemang

Kom på karriärlabb och lär dig hitta drömjobbet! Här tar vi reda på vad som är viktigt för dig hos en framtida arbetsgivare. Hur kan du bygga upp och använda ditt nätverk för att hitta ditt drömjobb? Hur kan du ta reda på mer om en intressant arbetsgivare? Hur kan man skanna arbetsmarknaden för intressanta karriärvägar?

Vägledarna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten erbjuder en workshopserie i karriärkompetens. De olika workshopsen är utformade så att varje tillfälle har ett tema och du själv är aktivt deltagande. Tillfällena ges varje period och är fristående, så du kan välja de tillfällen du vill gå på.

För period 4 är temat för karriärlabben: Hitta drömjobbet! Här tar vi reda på vad som är viktigt för dig hos en framtida arbetsgivare. Hur kan du bygga upp och använda ditt nätverk för att hitta ditt drömjobb? Hur kan du ta reda på mer om en intressant arbetsgivare?

Med utgångspunkt från dina mål, värderingar, kompetenser och den kunskap du har fått med dig i studierna kommer du att lära dig att systematiskt skanna marknaden.